DK Indkøb

Digitalisering hitter ikke hos de kommunale ledere

Undersøgelsen Kommunal Ledelse 2015 viser, at de kommunale ledere vurderer ledelse i implementering af ny teknologi som det mindst vigtige ud af ni ledelsestemaer
19. JAN 2016 14.26

Undersøgelsen Kommunal Ledelse 2015, som Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) netop har gennemført blandt 1264 kommunale ledere står i skarp kontrast til KL’s Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2016-2020, hvis man ser på de kommunale lederes manglende interesse i implementering af ny teknologi.

Ifølge KL's digitaliseringsstrategi er den afgørende præmis for, at kommunerne kan fastholde og udvikle den menneskenære lokale velfærd, at kommunerne både sammen og hver for sig gennemfører professionelle og effektorienterede digitaliseringsprocesser.

Eller sagt på en anden måde: Hvis den kommunale velfærd ikke skal falde i omfang og kvalitet, så må de kommunale ledere fluks i det digitale arbejdstøj og sikre en digital dagsorden, der lever op til digitaliseringsstrategiens forventninger og ambitioner.

Digitalisering ændrer kerneopgaven
Undersøgelsen Kommunal Ledelse 2015 retter spotlightet på misforholdet mellem kommunernes brug af digitalisering og KL's forventning til digitaliseringen, men samtidig bekræfter undersøgelsen, at digitaliseringsprocessen forandrer kerneopgaven. 

Knap 75 pct. af de kommunale ledere oplever, at kerneopgaven har forandret sig i den tid, de har været ledere. Den kendsgerning sætter fokus på lederne. 

Kræver opmærksom ledelse
- Lederen skal være ambassadør for en nødvendig udvikling, og lederen skal evne både at vise og gå digitaliseringsvejen sammen med sine medarbejdere. Det handler konkret om, at lederen skal kunne kommunikere nødvendigheden af og potentialet i digitalisering og velfærdsteknologi som løftestang for fortsat velfærdsudvikling i kommunerne, siger chefkonsulent fra COK, Jeanet Hardis.

Hun og COK pointerer, at undersøgelsen Kommunal Ledelse 2015 tydeligt viser tydeligt, at den digitale og velfærdsteknologiske udvikling generelt er en udfordring for landets kommuner. Det kniber med at følge med den digitale og teknologiske udvikling, som i et accelererende tempo vokser i alle dele af den kommunale forvaltning.
Lederne skal kunne se og benytte digitalisering som en afgørende del af opgaveløsningen, hvilket ofte kræver en omstilling af medarbejderne og organisationen.

Læs hele undersøgelsen her

pv

https://www.dkindkob.dkartikel/digitalisering-hitter-ikke-hos-de-kommunale-ledere