DK Indkøb

Ekstra ansat skal pristjekke og tjene mere end egen løn hjem

KORT NYT26. JUL 2019 11.27

AALBORG: En ekstra medarbejder i Aalborg Kommunes indkøbsafdeling skal løbende gennemgå fakturaer og kontrollere, at priserne passer med, hvad der er aftale. Det er der penge at hente ved, viser erfaringer fra andre kommuner.

Tiltaget vil i 2020 gå lige op med den forventede besparelse, og i årene efter regnes der med en besparelse på en mio. kr. årligt, skriver Nordjyske. I alt sigtes der efter en årlig besparelse på 3,4 mio. kr. på indkøbsområdet. 

Et andet tiltag, der skal bidrage til målsætning, er at lade en andel af gevinsten ved billigere indkøb tilfalde det pågældende omkostningssted, så de 60 pct. af besparelsen går i kommunekassen og de resterende 40 pct. er gulerod for indkøberne. Initiativerne kommer fra direktørgruppen og har opbakning fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

mk

 

 

https://www.dkindkob.dkartikel/ekstra-ansat-skal-pristjekke-og-tjene-mere-end-egen-ln-hjem