DK Indkøb

Fem kommuner har succes med at give borgerne overblik selv

Pilotkommuner har haft succes med Borgerblikket, der får flere kommuner koblet på og råd med på vejen.
22. SEP 2019 9.22

Som et pilotprojekt har borgerne i Esbjerg, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Favrskov og Vejle kommuner siden december nemt kunnet finde overblik over deres sager og ydelser på borger.dk med projektet Borgerblikket, og de næste 11 arbejder på at blive koblet på.

I Vejle har særligt medarbejdernes gode indstilling været med til at gøre projektet til en succes. Her har medarbejderne været forandringsparate og fået de nye opgaver lidt ad gangen, forklarer digitaliseringskonsulent Jesper Brøns Sejersen. Dog er det en stor opgave at håndtere, at data også skal være overskuelig for borgerne og ikke kun de ansatte. 

- Det er ligesom, man åbner én dør, så åbner der sig 10 nye bagved. Ikke sagt, at vi ikke har haft styr på vores data, men vi har tænkt data i en anden kontekst end i den, som det skal fremadrettet, siger han.

Det nye Borgerblikket er også en del af at tænke journaliseringspraksis, som der gøres i mange kommuner, og i Vejle så man derfor hurtigt værdien i løsningen, som byggede på eksisterende systemer. 

Og medarbjedernes indstilling kombineret med de rigtige politiske vinde, er vejen. I Vejle er det politiske ønske om skabe åbenhed ved at give borgerne adgang til deres egne data også tættere på at blive opfyldt.

Borgerblikket er udviklet i samarbejde mellem KL, Kombit, borger.dk og de fem pilotkommuner som en del af projektet 'Borgernes adgang til egne data'.

Gode råd
Som pilotkommune har Vejle skullet tænke løsningen helt fra nul. Derfor har digitaliseringskonsulenten nogle råd med på vejen til de kommende kommuner.

- Jeg vil anbefale, at man overvejer nøje, hvornår man bør nedsætte en styregruppe. Der er ikke nødvendigvis brug for den i starten af processen, men jeg ser den som en stor hjælp i det lange løb, siger Jesper Brøns Sejersen.

Han anbefaler også, at man overvejer, hvordan man vil sikre datakvaliteten fx i forhold til journaliseringspraksis, som Vejle har arbejdet med siden 2007.

- Vi har arbejdet meget med god journaliseringsskik. Og der ligger en udfordring og noget arbejde, der skal gøres klart. Det handler også om ambitionsniveau, altså hvor meget vil man, og hvor meget vil man ikke, siger Jesper Brøns Sejersen.

ibs

https://www.dkindkob.dkartikel/fem-kommuner-har-succes-med-at-give-borgerne-overblik-selv