DK Indkøb

Flere konsultationer kommer nu på video

Forsøgsordning med videokonsultationer med den praktiserende læge lynimplementeres nu over hele landet for at mindske smittefare.
18. MAR 2020 8.12
TEMA: Corona

Praktiserende Lægers Organisation, PLO, og Danske Regioner har indgået en aftale om, at flere konsultationer skal ske på smartphone- eller tabletskærm for at mindske risikoen for coronasmitte.

Videokonsultationer skal erstatte og dermed reducere antallet af fysiske, lyder det fra Danske Regioner. Det betyder, at smitterisikoen for både ansatte og patienter reduceres. 

Formanden for både Danske Regioner og Region Syddanmark, Staphanie Lose (V), fortæller, at man relativt nemt er nået frem til enigheden, og at hun håber at kunne bruge erfaringerne på længere sigt.

- På den lidt længere bane kan vi bruge nogle af de erfaringer, vi høster, når videokonsultationer i fremtiden bliver en fast del af almen praksis, siger Stephanie Lose.

I Syddanmark har man forsøgt sig med videoerne i et års tid, og nu lynimpementeres det altså på landsplan. I denne uge bliver funktionaliteten testet, hvorefter det efter planen gøres tilgængeligt i hele almen praksis fra begyndelsen af uge 13.

Læs mere ved Danske Regioner

ibs

https://www.dkindkob.dkartikel/flere-konsultationer-kommer-nu-paa-video