DK Indkøb

Forældelse hindrer efterbetaling af ulovligt fratagne sygedagpenge

Treårsfrist forhindrer efterbetaling, når den seneste afgørelse i en sag er over tre år gammel. Også selv om et stop for sygedagpenge er dømt uberettiget af Højesteret
21. AUG 2018 15.12

KOLDING: Trods et uberettiget stop for sygedagpenge, som Falck Jobservice ulovligt besluttede på vegne af Kolding Kommune, kan en berørt borger i Kolding ikke få efterbetalt pengene på grund af en overskredet forældelsesfrist, skriver Fagbladet 3F. Det har Vestre Landsret givet Kolding Kommune medhold i i en sag, der har afledt betydning for over 100 andre i en lignende situation.

Selve det at det var det private firma Falck Jobservice, der traf myndighedsafgørelsen, blev kendt ulovligt af Højesteret allerede i 2015 i en prøvesag anlagt af fagforeningen 3F for et medlem. At det skete med tilbagevirkende kraft var også ulovligt, og i sagen dengang fik sagsøger efterbetalt 70.000 kr.

Efterfølgende måtte både alle kommuner og Ankestyrelsen genoptage sygedagpengesager, hvor der var truffet stop for sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. På den baggrund er der i alt sket efterbetaling af mere end 30 mio. kr., skriver Fagbladet 3F.

Også i den nu afgjorte sag blev kravet rejst med henvisning til højesteretsdommen fra 2015, men der gik mere end tre år fra Kolding Kommunes seneste afgørelser til at kravet blev rejst, og det gjorde det forældet, har Vestre Landsret afgjort. Dommen er en stadfæstelse af en tidligere byretsdom med samme resultat.

Ifølge en tidligere vurdering fra Kolding-borgmester Jørn Pedersen (V) er mindst 117 borgeres krav på sygedagpenge for i alt knap 12 mio. kr. forældet på grund af tre års fristen. 3F vil nu overveje, om afgørelsen skal forsøges indbragt for Højesteret.

mk

 

https://www.dkindkob.dkartikel/foraeldelse-hindrer-efterbetaling-af-ulovligt-fratagne-sygedagpenge