DK Indkøb

Hovedstaden vækstede trods Sundhedsplatformen

KORT NYT7. JUN 2018 7.34

HOVEDSTADEN: Sundhedsplatformen har de seneste år medført væsentlige problemer med at registrere behandlingerne, og i efteråret 2017 stod Region Hovedstaden på grund af manglende afregning fra staten til at mangle 430 mio. kr. i finansiering. Det tal er nu gnavet ned til 54 mio. kr.

Ifølge regionen selv skyldes det en vedvarende indsats med registreringer og 'en kæmpe indsats fra dedikerede medarbejdere'. Regionen også har fået medhold i en række ændringer i indberetningerne til Sundhedsdatastyrelsen. Det har betydet et forbedret resultat på ca. 214 mio. kr.

Trods indførelsen af nyt patientjournalsystem har hospitalerne haft højere aktivitet i 2017 end i 2016. Region Hovedstaden kommer ud af 2017 med en vækst 1,08 pct. Det er en højere aktivitet end nogensinde tidligere i et år med indførelse af et gigantisk it-projekt.

rp

https://www.dkindkob.dkartikel/hovedstaden-vaekstede-trods-sundhedsplatformen