DK Indkøb

Koncerndirektør får tværgående it-ansvar

KORT NYT19. MAJ 2016 8.49

Dorte Maarbjerg Stigaard har fået posten som formand for Regionernes Sundheds-it, RSI, der understøtter de fem regioner i at løfte opgaver om sundheds-it i fællesskab. Formandsrollen besætter hun ved siden af sit daglige virke som koncerndirektør i Region Nordjylland, oplyser Danske Regioner.

Dorte Maarbjerg Stigaard har gennem hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med it i den offentlige sektor, først på kommunalt og siden på regionalt niveau. Siden år 2000 har hun deltaget i forskellige nationale it-fora, og hun var i 2010 med til at stifte RSI, så der er erfaring bag konstruktionen. 

Danske Regioner har sammen med staten og kommunerne netop vedtaget otte nationale fælles mål på sundhedsområdet. Målene skal en fælles digitaliseringsstrategi være med til at indfri. Strategien, der netop er blevet vedtaget, skal understøtte at det offentlige på tværs af postnumre og sektorgrænser samarbejder, så det giver mening og sammenhæng for patienterne.

ka

 

https://www.dkindkob.dkartikel/koncerndirektoer-faar-tvaergaaende-it-ansvar