DK Indkøb

P. P. Handicapservice købt op

P. P. Handicapservice aps er blevet en del af Bruger - Hjælper Formidlingen A/S
7. JUL 2017 9.53

P. P. Handicapservice aps er med virkning fra den 26. juni 2017 blevet en del af Bruger - Hjælper Formidlingen A/S, oplyser det overtagende firma.

Frem til årsskiftet vil Bruger -  Hjælper Formidlingen, der er Danmarks største private leverandør af handicaphjælp til børn og voksne,  og P. P. Handicapservice fortsat blive drevet som to separate virksomheder. 

Fremadrettet vil de nuværende kommunale kunder i P. P. Handicapservice kunne trække på Bruger - Hjælper Formidlingens viden og erfaring i administration af hjælpeordninger.

P. P. Handicapservice leverer BPA-administration, ledsagelse samt andre hjælpeydelser under Serviceloven til i alt 15 kommuner. Virksomheden har 170 ansatte og omsatte i 2016 for 50 mio. kr.

Bruger - Hjælper Formidlingen A/S med 3.850 ansatte leverer mentorstøtte, socialpædagogisk støtte, specialpædagogisk støtte og praktisk hjælp og personlig pleje til 2.600 borgere rundt om i landet. Kunder er 72 kommuner, tre regioner samt Undervisningsministeriet.

ka

https://www.dkindkob.dkartikel/p-p-handicapservice-kobt-op