DK Indkøb

Rottebekæmpelse bliver mere miljøvenlig efter udbud

KORT NYT11. NOV 2019 6.30

HADERSLEV: Som en del af udbuddet for rottebekæmpelsen i Haderslev Kommune, var det et ønske, at brugen af rottegift skulle mindskes. Det skal ske, ved at man skal være mere opmærksom på præventive løsninger, hvor man nu bruge mere tid på at gennemgå de enkelte ejendomme og finde årsagerne til rotteforekomsten.

- Gift virker som en lappeløsning, der kun løser problemet i en kort periode. Hvis der ikke forebygges og sættes ind over for selve årsagen, vil rotterne efter kort tid vende tilbage. Derudover kan gift gøre rotterne resistente, så giften i sidste ende ikke virker, siger Line Gammelby Juhl, der er miljømedarbejder ved Haderslev Kommune. 

Det bliver Rentokil A/S, der fremover skal bekæmpe rotter for Haderslev Kommune. Med den nye aftale, håber kommunen, at man med den mindskede brug af gift kan sænke risikoen for sekundær forgiftning af andre dyr og dermed gøre bekæmpelsen mere miljørigtig. 

esl

https://www.dkindkob.dkartikel/rottebekaempelse-bliver-mere-miljoevenlig-efter-udbud