DK Indkøb

Slut med at sende syddanske vævsprøver med posten

Region Syddanmark digitaliserer patologien og satser på hurtigere diagnoser i blandt andet kræftbehandlingen.
26. MAR 2019 13.32

SYDDANMARK: Patienterne i Region Syddanmark kan fra slutningen af næste år forvente hurtigere diagnosticering af deres vævsprøver, når regionen som den første i Danmark digitaliserer patologien. Sectra Danmark A/S er netop godkendt som leverandør af et nyt it-system til digital patologi, oplyser regionen.

Aftalen gælder analyse og diagnostik af fx kræftsygdomme på basis af undersøgelser af vævs- og celleprøver, hvor præcise diagnoser har afgørende betydning i behandlingsforløbene.

I dag ser patologer på snit af vævsprøver i et mikroskop, og skal vævsprøven vurderes af flere patologer, skal prøven pakkes og sendes med posten. Det er forbundet med risiko for fejlarkivering og ventetid for patienten. Fremover skal snittene af vævsprøver scannes, og de digitale billeder af vævsprøverne skal vurderes på en computerskærm. Hvis der er brug for en second opinion, kan billedet hurtigt sendes digitalt og vurderes med det samme af en anden patolog.

Digitaliseringen er også første skridt på vejen til at kunne implementere kunstig intelligens i patologien, fortæller lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, Mads Koch Hansen:

 - Der er et stort potentiale i at koble kunstig intelligens med digital patologi. Kunstig intelligens i form af hjælp til at stille diagnoser og automatisk billedanalyse kan bidrage til hurtigere identifikation af sygdomme som f.eks. kræft og være beslutningsunderstøttende for patologerne. Det vil på sigt aflaste dem, frigøre ressourcer til specialisering og facilitere samarbejdet mellem regionens patologiafdelinger.

Den samlede løsning koster 17,3 mio. kr. Løsningen skal være fuldt implementeret i december 2020, og det vil ske i tæt koordinering med udrulningen af regionens nye elektroniske patientjournalsystem EPJ SYD. Sygehus Lillebælt bliver ansvarlig for at forvalte systemet.

ka

https://www.dkindkob.dkartikel/slut-med-at-sende-syddanske-vaevsprver-med-posten