DK Indkøb

Timeout i forældelsen af borgernes gæld

KORT NYT7. OKT 2015 6.10

Regeringen vil indføre en timeout i forældelsen af borgernes gæld til det offentlige, indtil SKAT finder en erstatning for det kuldsejlede og skandaleramte inddrivelses-system EFI. Konkret foreslås det, at forældelsen af gæld standses i tre år for fordringer, som fra den 19. november 2015 eller senere er under inddrivelse hos SKAT. Det betyder, at forældelsesfristen tidligst regnes fra den 20. november 2018.

SKAT stoppede al automatisk inddrivelse af gæld via EFI den 8. september efter, at en række analyser havde peget på alvorlige fejl i systemet. Og SKAT vil i den kommende tid kun i begrænset omfang - og måske endda slet ikke - have et computerbaseret system i baghånden til at hjælpe med gældsinddrivelsen.

- Vi står i en ekstraordinær situation, og derfor er vi også nødt til at tage ekstraordinære midler i brug. Jeg tror sådan set, at langt de fleste, som har gæld til det offentlige, godt er klar over det, hedder det i en kommentar fra skatteminister Kasten Lauritzen (V).

Ritzau

 

https://www.dkindkob.dkartikel/timeout-i-foraeldelsen-af-borgernes-gaeld