DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fem største elnetselskaber gav på ti år 16 mia. kr. til ejerne

Økonomisk regulering sætter i en vis udstrækning rammerne for elnetvirksomheders udbyttebetaling.

Danmarks fem største elnetvirksomheder har udbetalt for cirka 16 mia. kr. i udbytter og kapitalnedsættelser til deres ejere i perioden 2008-2018. Det fremgår af en ny undersøgelse af virksomhedernes brug af deres formuer og forrentning fra Forsyningstilsynet. 

Kortlægningen er sket som led i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets generelle analyse af konkurrenceforholdene i elsektoren. Udbetalingerne har blandt andet været baseret på formuer, som virksomhederne har akkumuleret historisk samt en forrentning af deres kapitalgrundlag, som de har lov til at opkræve over tarifferne.

Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, bemærker, at det som udgangspunkt står de danske energikoncerner frit, hvordan de år for år vil bruge deres formuer og forrentning. Om de vil lade den tilflyde forbrugerne i form af tarifnedsættelser, bruge den til konsolidering eller om midlerne skulle gå til selskabernes ejere.

Femårige indtægtsrammer
Han understreger dog samtidig, at det for så vidt angår forrentningen beror på Forsyningstilsynets økonomiske vurderinger, hvor meget elnetvirksomhederne har lov til at opkræve hos forbrugerne via energitarifferne.

- Vi sætter femårige indtægtsrammer for, hvor meget de må opkræve over tarifferne hos forbrugerne. Vi har til opgave at sikre, at der ikke indregnes større fortjeneste end det tilladte. Indtægtsrammerne lægger således også et loft over den forrentning, som virksomhederne kan udbetale i udbytte, siger Carsten Smidt.

- Vores varetagelse af reglerne skal understøtte, at elnetvirksomhederne har løbende incitament til at realisere effektiviseringsgevinster og hensynene til at sikre lavest mulige priser, forsyningssikkerhed og en omkostningseffektiv teknologiudvikling og grøn omstilling, fortsætter Carsten Smidt.

Ifølge undersøgelsen lå summen af de fem elnetvirksomheders årsresultat efter skat i perioden på ca. 7,8 mia. kr. Det betyder at ca. 8,2 mia. kr. af udbetalingerne er finansieret med egenkapital.

Der er tale om en egenkapital, som enten har været i elnetvirksomhederne før 2008, eller som er blevet tilført f.eks. gennem fusioner med andre elnetvirksomheder i løbet af den undersøgte periode.

Cerius A/S, Evonet A/S, N1 A/S, Radius Elnet /A/S og Vores Elnet A/S har deltaget i kortlægningen.

Find rapport med bilag.

ka