Øverste direktør i seruminstituttet fratræder sin stilling
Mads Melbye kan ikke genkende den billede af sagen, som Kammeradvokaten har fremstillet den i sin undersøgelse.
Foto: Joachim Adrian, Ritzau Scanpix

Øverste direktør i seruminstituttet fratræder sin stilling

Advokat har anbefalet Sundheds- og Ældreministeriet, at der indledes en tjenestemandssag mod direktøren.

Mads Melbye, administrerende direktør i Statens Serum Institut, fratræder sin stilling. Det oplyser han til Ritzau. Han har siden december været fritaget for tjeneste grundet mistanke om fejl og uregelmæssigheder. Kammeradvokaten har anbefalet Sundheds- og Ældreministeriet, at der indledes en tjenestemandssag mod Mads Melbye.

- Jeg har besluttet at fratræde min stilling som adm. direktør i Statens Serum Institut, og dette vil jeg nu meddele Sundhedsministeriet. Uanset udfaldet af en eventuel tjenestemandssag, hvor sundhedsministeren udpeger forhørsdommeren, er tilliden mellem mig og ministeriet ikke til stede, og på den baggrund finder jeg det rigtigst, at jeg nu fratræder, siger Mads Melbye.

Han kalder det både 'uforståeligt' og 'fuldstændig urimeligt', at ministeriet iværksatte undersøgelsen af Kammeradvokaten.

- Jeg er dybt rystet over at opleve, hvor stort et apparat man kan sætte i gang på så tyndt et grundlag. Og det er skræmmende at erfare, hvor meget en sådan undersøgelse kan ødelægge på sin vej. Jeg har haft en travl hverdag og begået nogle politiske fodfejl, men intet, der berettiger denne form for proces og behandling, siger han.

Kan ikke genkende Kammeradvokatens fremstilling

Kammeradvokatens undersøgelse blev igangsat efter en mistanke om en sammenblanding af instituttets interesser og ledende medarbejderes private økonomiske interesser. Sagen har rejst et spørgsmål om, hvorvidt instituttets procedure er tilstrækkelig i forhold til at sikre sig mod en sammenblanding af interesser.

I en rapport, som blev offentliggjort i sidste uge, finder Kammeradvokaten, at der i flere af de undersøgte sagsforløb er sket alvorlige overtrædelser af reglerne om inhabilitet. Der er ifølge Kammeradvokaten fundet 'alvorlige' overtrædelser af habilitetsregler i forbindelse med ansøgninger om hiv-patenter og forhandlinger om en licensaftale med Serum Institute of India.

Mads Melbye kan ikke genkende sagen, som Kammeradvokaten har fremstillet den.

- Min læring af denne sag er, at jeg ville have handlet præcis på samme vis igen i morgen i relation til de beslutninger, jeg har stået på mål for, og som tjener SSI, men som der nu af Kammeradvokaten sættes nye standarder for vurderingen af, siger han.

Ritzau

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard