Iltrobot videreudviklet til hjemmebehandling

En robot til at måle patienters iltforbrug bruges i dag i fire ud af fem regioner, og nu er iltrobotten videreudviklet til at kunne bruges ved hjemmebehandling.
22. JUN 2022 8.23

En iltrobot til at dosere den rette iltmængde til patienter på sygehuse, og samtidig spare personaletimer, er nu også udviklet til hjemmebrug, oplyser Erhvervsstyrelsen.

Iltrobotten bruges i dag på sygehuse i fire af de fem regioner. Den overvåger løbende iltmætningen i blodet, også i takt med at patienternes behov for ilt ændrer sig hen over døgnet, uanset om de bevæger sig eller ligger i sengen.

Jan Dalberg, specialeansvarlig overlæge på lungemedicinsk afdeling på Kolding Sygehus, indførte iltrobotterne på Kolding Sygehus under covid-19. Effekten var at færre iltafhængige patienter blev overflyttet til intensiv, og aflastningen af sygeplejerskerne lettede presset på lungemedicinsk afdeling markant.

- Der er indlysende fordele ved iltrobotten. Den giver mere stabile patienter, indlæggelsestiden bliver hos nogle kortere, og vi får frigjort tid, som sygeplejerskerne kan bruge til at løse andre vigtige opgaver, siger Jan Dalberg.

Udviklet til hjemmebrug

Iltrobotten til hjemmebrug er med en nyudviklet teknologi, der åbner for nye behandlingsformer, og der er planlagt en række kliniske studier i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Den videreudviklede robot er et af 30 nye produkter eller løsninger til sundhedsvæsnet, der er blevet udviklet i forbindelse med projekt Data- og designdreven sundhedsinnovation (DDSI), der i projektperioden fra 2017 til udgangen af marts i år blev støttet af EUs Regionalfond i et samarbejde med bl.a. Region Sjælland, DTU og Professionshøjskolen Absalon. 

- Det danske sundhedsvæsen er udfordret på ressourcer og har brug for udvikling, og det skaber et marked for nye løsninger. Virksomhederne har virkelig grebet mulighederne i vores projekt, og vi har hjulpet dem med at få data- og designdrevne løsninger og produkter udviklet, siger projektkoordinator Susanne Eiler fra Fonden til innovation og erhvervsfremme i Region Sjælland (FIERS), der har drevet EU-projektet.

Direktøren for virksomheden bag iltrobotten, O2matic i Herlev, Okan Ilker Görgen fremhæver hjælpen fra DDSI i forhold til at kunne inddrage iltpatienter og lungelæger under designprocessen, og firmaet registrerer også en efterspørgsel af robotten til hjemmebrug:

- Markedet for iltapparater til patienter i hjemmet er endnu større end hospitalsmarkedet, og vi mærker en efterspørgsel på en hjemme-iltrobot i flere lande, siger han.

cwa