dkmedier
dknyt
dknyt
dksocial
dksundhed
doi
DK Debat
Kommission peger på to modeller for at nedlægge regioner
Sundhedsstrukturkommissionens formand, direktør for Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker, præsenterer tirsdag kommissionens anbefalinger.
Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Kommission peger på to modeller for at nedlægge regioner

Sundhedskommission foreslår i to ud af tre modeller at nedlægge de fem regioner. I den ene erstattes de af 8-10 sundheds- og omsorgsregioner.
11. JUN 2024 13.04

Det har været længe undervejs, og tirsdag præsenteres anbefalinger, som ventes at sætte gang i den største reform af sundhedsvæsenet i 20 år.

Sundhedsstrukturkommissionen er klar med tre modeller for organiseringen af fremtidens sundhedsvæsen, og i to ud af tre modeller nedlægges regionerne. Det er politiske betændt, fordi regeringspartierne er uenige.

I den ene af de to erstattes de af 8-10 sundheds- og omsorgsregioner. I den anden nedlægges de helt, og styringen ryger op på centralt niveau.

De nye anbefalinger fra kommissionen præsenteres på Holbæk Sygehus af formand Jesper Fisker, der er direktør for Kræftens Bekæmpelse.

- I den form regionerne har i dag, er der ændringer i alle modeller. Men i model et og to bliver de nedlagt i den form, de har i dag og erstattet af noget andet. I model tre bliver de til smallere sundhedsregioner, siger Fisker.

I den tredje model foreslås det, at de nuværende regioner består, men at der sker ændringer i dem. Eksempelvis at kommunerne skal løse flere opgaver på sundhedsområdet.

Ifølge ham kan anbefalingerne føre til et styrket sundhedsvæsen.

- Hvis man følger væsentlige dele af det, vi anbefaler her, vil man få et væsentligt bedre sundhedsvæsen fremover. Vi har muligheden for at løfte det danske sundhedsvæsen ind i en ganske fin fremtid, siger Fisker.

Der har været intern uenighed i SVM-regeringen om regionernes fremtid. Moderaterne har udtrykt ønske om at nedlægge regionerne, mens Socialdemokratiet og Venstre har talt for at bevare dem.

Oplæg til sundhedsreform

Kommissionens anbefalinger skal danne grundlag for et større udspil til en sundhedsreform fra regeringen. Den forventes at komme til efteråret, når anbefalingerne har været i høring i otte uger.

Sundhedsstrukturkommissionen kommer også med en række andre forslag. Blandt andet anbefales det, at der skabes et øget udbud af praktiserende læger og klinikker, og at sundhedsydelser skal være mere tilgængelige.

Desuden bør der laves en national sundhedsplan, som skal sætte en "strategisk retning" for, hvordan ressourcefordelingen i sundhedsvæsenet skal være.

- Det vil betyde, at der er nogle investeringer, man ikke kan foretage i det specialiserede sundhedsvæsen, siger Fisker.

Det foreslås desuden, at psykiatrien integreres organisatorisk i det samlede sygehusvæsen.

Anbefalingerne blev overleveret til sundhedsminister Sophie Løhde (V), som først vil læse anbefalingerne grundigt, før hun kommenterer.

- Det vigtigste for os i regeringen, når vi skal diskutere fremtidens sundhedsvæsen, er dem, det hele handler om, patienterne, siger hun.

Det ventes at blive den største reform på området i 20 år. I 2006 reducerede politikerne antallet af kommuner fra 271 til 98, mens 14 amter blev til fem regioner.

I Sundhedsstrukturkommissionen har siddet ni medlemmer, der alle har en faglighed på sundhedsområdet. Den har arbejdet i et år.


/ritzau/

Tre modeller for sundhedsvæsenet

Sundhedsstrukturkommissionen har tre bud på en fremtidig organisering og fordeling af opgaver mellem kommuner og regioner.

Model 1: Nye sundheds- og omsorgsregioner

  • De nuværende regioner nedlægges. Der etableres i stedet 8-10 sundheds- og omsorgsregioner.
  • De får det samlede ansvar for sygehuse, almenmedicinske tilbud og den øvrige praksissektor og en række opgaver på sundheds- og ældreområdet, som i dag bliver løst af kommunerne.
  • Hver sundheds- og omsorgsregion ledes af 21-25 direkte valgte politikere. De eksisterende sundhedsklynger nedlægges.

Model 2: Statsligt enhedssundhedsvæsen

  • Regionerne nedlægges. Staten overtager myndigheds- og driftsansvaret for sygehuse, almenmedicinske tilbud og den øvrige praksissektor.
  • Derudover overtager staten ansvaret for en række opgaver på sundheds- og ældreområdet, som i dag bliver løst af kommunerne.
  • Det politiske ansvar ligger hos ministeren for området, mens ansvar for drift og økonomi vil ligge dels i en central bestyrelse, dels i 8-10 decentrale enheder.

Model 3: Sundhedsregioner

  • Regionerne har fortsat ansvaret for sygehuse og praksissektoren. Model 3 indeholder to varianter. I den ene bevares antallet af regioner. I den anden reduceres antallet af regioner fra fem til tre.
  • Der lægges samtidig op til at ændre regionernes nuværende politiske styreform blandt andet med oprettelse af "nærudvalg".
  • Kommunerne har fortsat ansvaret for deres nuværende opgaver på sundheds- og ældreområdet.
  • En del af regionernes økonomi målrettes indsatser i det primære sundhedsvæsen. Der stilles flere statslige krav til kommunernes varetagelse af opgaver på sundhedsområdet.

Kilder: Sundhedsstrukturkommissionen

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.