Offentlig-privat samarbejde vil bruge overskudsjord til støjskærme
En gruppe forskere og studerende på DTU bygge er i gang med at bygge en udendørs demonstrationsvæg på 2 x 3 meter.
Foto: Region Hovedstaden

Offentlig-privat samarbejde vil bruge overskudsjord til støjskærme

I et nyt projekt undersøger Region Hovedstaden sammen med DTU, Vejdirektoratet og tre private partnere, om overskudsjord fra byggerier kan bruges til at bygge støjskærme og fungere som et bæredygtigt alternativ til traditionelle byggematerialer.

HOVEDSTADEN: I Danmark produceres der årligt mange millioner tons overskudsjord ved bygge- og anlægsarbejder, som efterfølgende skal bortskaffes. Nu vil et ny projekt undersøge, om noget af overskudsjorden vil kunne bruges til at bygge støjskærme.

Således vil et nyt samarbejde mellem Region Hovedstaden, DTU, Vejdirektoratet, samt tre private aktører i form af Remco, Holbøll og Thi og Dencker arbejde på at forsøge at bruge overskudsjord til støjskærme ved eksempelvis motorveje, oplyser Region Hovedstaden.

De tre private partnere i projektet bidrager med forskellige ting. Entreprenørfirmaet Remco leverer jord til projektet, Holbøll leverer udstyr til produktion af den stampede lervæg, så som blandemaskiner og stampeudstyr, og arkitektfirmaet Thi og Dencker skal arbejde med designet af støjskærmene.

Ikke råstoffer nok

Det er regionerne, der står for at sikre, at der er tilstrækkeligt af råstoffer som sand og grus, der skal bruges til bygge- og anlægsarbejde. Allerede nu er der begyndende knaphed på visse råstoffer i Danmark, og i Region Hovedstaden er problemet særligt stort.

Det skyldes dels, at visse råstoffer ikke findes i regionen, og dels at regionens mange byggerier har et meget højt råstofforbrug. Derfor vil regionen med projektet her undersøge, om der kan findes bæredygtige alternativer til de råstoffer, der bruges i byggeriet i dag.

- Vi er nødt til at komme i gang med at finde alternativer til de råstoffer, som vi bruger, før de slipper op. Overskudsjord kan være et alternativ, og der er tilmed et stort potentiale i, at jorden kan bruges lige der, hvor den fjernes. Det mindsker den CO2-udledning, der ellers ville være ved transport og produktion af kendte byggematerialer, siger chefkonsulent i Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden, Jens Lind Gregersen. 

Demonstrationsstøjvæg snart klar

Hos Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har man allerede lavet flere mindre prøveelementer i stampet lerjord med lovende resultater. Nu er man klar til næste etape. I løbet af sommeren vil en gruppe forskere og studerende på DTU bygge en udendørs demonstrationsvæg på 2 x 3 meter.

Væggen skal bygges ved hjælp af teknikken ”stampet ler”. Her stamper man lag af lerjord i en form og bygger på den måde et vægelement op. Formålet er at prøve at bygge i større skala og især at undersøge, hvor modstandsdygtig væggen er overfor vind og vejr. 

Hos Vejdirektoratet har man gang i mange vejprojekter, hvor der håndteres jord i store mængder. Derfor ser man her gode perspektiver i projektet. 

- Vejdirektoratet er altid interesseret i at anvende jorden fra anlægsprojekterne mest hensigtsmæssigt, og da der samtidig er et stigende behov og interesse for at etablere støjafskærmning, er det meget interessant at undersøge, om vi kan benytte mere bæredygtige materialer i form af overskudsjord i vores støjskærme, siger Kasper Anias Møller, der er miljø- og naturansvarlig ved Vejdirektoratet. 

Projektet løber frem til udgangen af 2024. 

amp