DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

27 kommunale påbud for manglende journal-adgang

KORT NYT15. JUL 2019 10.48

Flere steder i landet er der ikke styr på den elektroniske journalføring hos sygeplejersker, social- og sundhedsansatte og andet sundhedspersonale, som de ellers har pligt til at føre. Det betyder blandt andet i nogle tilfælde, at personalet ikke kan tilgå patienter og borgeres journaler eller finde medicinkort elektronisk, når de er ude hos borgerne. Det skyldes blandt andet it-problemer, skriver DR. 

Det kommer frem på baggrund af en gennemgang af 27 tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor der er givet påbud. Heraf fremgår det blandt andet, at personalet kun har haft adgang til informationen via borgerens eget login til sundhed.dk, mens social- og sundhedsassistenter et andet sted ikke har adgang til borgernes lokale medicinkort, og vikarer ikke har adgang til journalsystemet. 

Det betyder, at fastansatte har måttet gøre det for vikarerne, men det er ikke sket på grund af tidsmangel. På baggrund af DR's omtale allerede sidste år, blev to ministre kaldt i samråd, og det blev indskærpet over for kommunerne at stramme op, men alligevel er der givet 27 påbud siden maj sidste år. Nogle er ophævet igen, men ifølge DR har hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i 16 kommuner stadig påbud.

ibs