DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Ordre til 630 mio. på spil :
34 kommuner skal have nye skraldespande

Vestforbrænding står bag et udbud til en værdi af 630 mio. kr. Udbuddet omfatter 34 sjællandske kommuners og selskabers indkøb af affaldsbeholdere, som skal opfylde fremtidens krav til husstandenes sortering.
17. JUN 2021 12.25

Affaldscontainere til en værdi er 630 mio. kr. til 34 sjællandske kommuners og selskaber, er hvad Vestforbrændingen er på udkig efter i et nyt udbud. Udbuddet sættes i gang for at gøre kommunerne klar til den kommende nye affaldssorteringordning, som snart træder i kraft. 

Det er Vestforbrændingen, der står for udbuddet, men alle kommuner og affaldsselskaber har via deres repræsentanter indgået i udformningen af udbuddet, ligesom der er gennemført markedsdialog med virksomheder, som potentielt kan byde ind med viden og erfaring på området. 

- Vi har længe troet på et øget samarbejde mellem affaldsselskaberne og deres ejerkommuner på udbudsområdet. Der er også en klar tendens til et øget samarbejde kommunerne imellem, og med dette meget store udbud, som Vestforbrænding har stået som drivkraft og initiativtager bag, mener jeg, at alle parter har vist, at det kan lade sig gøre og giver mening, siger Jacob Sten Jensen, som er udbudschef i Vestforbrænding. 

Ikke en helt ens løsning

Det fælles udbud betyder ikke en standardløsning for affaldsbeholdere i alle sjællandske kommuner. Flere kommuner har således særlige behov fx på grund af geografi, bebyggelse og befolkningstæthed.

Derfor kan virksomheder, der indgiver tilbud, gøre dette på basis af 12 forskellige kontrakter med i alt 432 løsninger, som imødekommer de særlige krav og ønsker kommunerne har.

- Vi har skabt en meget fleksibel model for udbuddet i erkendelse af, at ingen leverandør er i stand til selv at kunne levere alle de beholdere, der bliver brug for i de kommende år. Så at lave et udbud, som kan maksimere kapaciteten og medvirke til at sikre leverancerne har også været prioriteret meget højt, fortæller Jacob Sten Jensen

Affaldsbeholderne, som er omfattet af udbuddet, er alt fra tohjulede beholdere med to kamre til tre- og firehjulede beholdere med op til fire kamre og miljøbokse. Der stilles udover krav til brug af genanvendt plast blandt andet også krav til, at beholderne skal kunne genanvendes igen.

Fristen for at afgive tilbud er den 6. juli 2021 kl. 12. Kontrakten vil blive tildelt den 20. juli og forventes underskrevet den 2. august og med ikrafttrædelse 1. september.

amp