DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Alle får hurtigere adgang til egne sundhedsdata

Forsinkelse på to-tre uger af data på sundhed.dk bliver strammet op til kun tre-fem dage
20. AUG 2015 15.25

Fra den 9. september får borgerne hurtigere adgang til deres egne sundhedsdata på sundhed.dk. I første omgang betyder det, at borgerne kan se laboratoriesvar m.m. med kun tre-fem dages forsinkelse mod tidligere to-tre uger.

- Når patienterne har nemmere og hurtigere tilgængelighed til deres prøvesvar, journalnotater og epikriser, så opnår de bedre mulighed for at få et overblik, kan deltage aktivt og involvere sig i deres behandlingsforløb, siger formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman (S).

Hurtig adgang til egne data giver patienterne mulighed for selv at vælge, om og hvornår de vil se deres data. De kan forberede sig inden mødet med den sundhedsprofessionelle, stille bedre spørgsmål og få bedre svar. Og så giver hurtig adgang til data mulighed for, at patienterne kan deltage aktivt i sygdomsforløb og behandling, så fx kronikere selv kan monitorere deres sygdom uden at skulle konsultere en læge.

- Vi vil gerne have, at borgerne får hurtig besked, men vi har ikke nogen som helst lyst til at gøre dem eller de sundhedsprofessionelle unødigt utrygge. Vi synes, at hurtig adgang er ret og rimeligt, men vi skal sikre, at oplysninger til patienterne bliver videregivet på fornuftig vis. Alle borgere, der logger ind på sundhedsjournalen, vil blive grundigt informeret om, at der kan være information dér, som de ikke har haft lejlighed til at drøfte med en læge, siger Ulla Astman om baggrunden for den model, der nu er valgt.

Trinvis implementering
Netop problemet med en eventuelt manglende dialog mellem patient og læge var en indvending, som kom op under høringsfasen, efter at Danske Regioners bestyrelse i marts besluttede, at borgerne skulle have straks-adgang til egne sundhedsdata. Under forberedelsen af kommunikationsindsatsen om beslutningen har blandt andre lægerne udtrykt faglige bekymringer og påpeget, at tiltaget kræver revidering af en del arbejdsgange, som skal sikre en god dialog med borgerne om deres nye mulighed for hurtig adgang til journalnoter og laboratoriesvar.

For at imødekomme dette og for at få erfaringer med borgernes mulighed for en hurtigere adgang til deres sundhedsdata sker der nu en trinvis implementering af beslutningen, således at borgerne i første omgang får adgang til deres sundhedsdata med tre-fem døgns forsinkelse.

Næste skridt i processen bliver en større informationsindsats rettet mod det sundhedsfaglige personale. Derefter er der planer om en borgerrettet indsats.

mk