DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Brand i restaurant Hedelund i Rhododendronparken i Brønderslev, i maj 2018.
Foto: René Schütze, Ritzau Scanpix

Ankestyrelsen: Brønderslev må genopføre nedbrændt restaurant

Reglerne for såkaldt 'accessorisk virksomhed' gør det lovligt for en kommune at bygge en restaurant, som skal bortforpagtes og drives på markedsvilkår.

BRØNDERSLEV: Hvor langt må en kommune strække kommunalfuldmagten i forhold til eksempelvis at drive restaurantvirksomhed, som konkurrerer med private?

Det spørgsmål har Ankestyrelsen taget stilling i en sag fra Brønderslev, som ønsker at genopføre en nedbrændt restaurant placeret tæt på et parkanlæg i byen. 

Kommunen har tidligere bortforpagtet restaurant, som er drevet på markedsvilkår, og det er også planen, at det skal ske igen. Men kommunen finder det ikke realistisk, at en privat restauratør kan genopføre restauranten og få en forretning ud af det. Den opgave vil kommunen påtage sig, fordi både park og restaurant har stor turistmæssig betydning for Brønderslev. 

Restauranten brændte sidste år, og nu har kommunen spurgt Ankestyrelsen til råds. For skal restauranten genopføres og bortforpagtes, skal det ske indenfor kommunalfuldmagtens bestemmelse om 'accesorisk virksomhed'.

'Den nedbrændte bygning er i dag at anse for en integreret del af byens centrum – 'Rhododendronparken'. I kommunens optik er denne park med restaurant en af kommunens allervigtigste turistattraktioner, som årligt tiltrækker flere tusinde besøgende fra nær og fjern, og mange af disse besøgende bespises af restauranten. Vi mener derfor, at vores situation må kunne sidestilles med de tilfælde, hvor en kommune i overensstemmelse med kommunalfuldmagtens princip om accessorisk virksomhed bortforpagter en restaurant eller et cafeteria i tilknytning til et kommunalt ejet musikhus eller teater', skriver Brønderslev i sin henvendelse til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen slår fast, at Brønderslevs spørgsmål ikke kan besvares udfra almindelige lovgivning, men falder under kommunalfuldmagtens bestemmelse om 'accessorisk virksomhed'.

Et klassisk eksempel på accessorisk virksomhed er, at en kommune i tilknytning til fx en sportshal, et musikhus, et teater el. lign. kan etablere en restaurant. En kommune kan normalt ikke drive restaurationsvirksomhed, men en restaurant anses for at have en så nær og naturlig sammenhæng med den lovlige kommunale opgave at drive en sådan sportshal el. lign., at kommunen lovligt kan etablere en restaurant som en supplerende opgave hertil.

Ikke længere end nødvendigt
Udøvelsen af accessorisk virksomhed kan dog ikke gå længere, end nødvendigt. Det betyder, at selvom en kommune lovligt kan etablere og eje en restaurant i fx en sportshal, er det ikke nødvendigt, at kommunen selv driver restauranten. Derfor skal restauranten bortforpagtes i det omfang, det er muligt. Bortforpagtningen skal ske på markedsmæssige vilkår.

Ankestyrelsen har tidligere afgjort spørgsmål i samme kategori - blandt andet, da Aarhus Kommune opførte Dokk1 - og styrelsen mener, Brønderslev holder sig inden for kommunalfuldmagtens rammer med sin plan for genopførelse af restauranten.

Fra Ankestyrelsen: 

'Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Brønderslev Kommune lovligt kan genopføre den nedbrændte bygning i Rhododendronparken med henblik på at anvende bygningen som restaurant og bortforpagte driften heraf. Ankestyrelsen har lagt vægt på, at der efter vores vurdering er tale om accessorisk virksomhed, da restauranten må anses for at have en nær og naturlig sammenhæng med den lovlige kommunale opgave, som Brønderslev Kommune varetager ved at drive og stille parken til rådighed for borgerne og turister. Derudover må restauranten efter Ankestyrelsens opfattelse anses for at udgøre en mindre og supplerende opgave i forhold til den kommunale hovedaktivitet.

Ankestyrelsen har desuden lagt vægt på oplysningerne om, at det er hensigten at bortforpagte driften af restauranten. I den forbindelse bemærkes det, at Ankestyrelsen på baggrund af det til sagen oplyste har lagt til grund, at bortforpagtningen af driften af restauranten sker på markedsmæssige vilkår. Det er endvidere indgået i Ankestyrelsens vurdering, at det på baggrund af Brønderslev Kommunes oplysninger må anses for urealistisk, at en privat aktør vil påtage sig opgaven med at genopføre bygningen for herefter at drive restaurant', lyder det i Ankestyrelsens svar.