DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Digitale biblioteker udjævner sociale forskelle

Brugerne af digitale bibliotekstilbud er mere gennemsnitlige end brugerne af de fysiske biblioteker. Hver fjerde dansker bruger jævnligt bibliotek.dk, Filmstriben, eReolen m.v., men langt de fleste vil beholde de fysiske biblioteker, viser ny rapport
24. APR 2017 10.35

Digitale bibliotekstilbud er vigtige, hvis man gerne vil nå borgere fra alle samfundsgrupper til at bruge tilbuddene. Det fremgår af undersøgelsen Digitale Biblioteksstrategier, som tænketanken Fremtidens Biblioteker har offentliggjort i dag.

Der er særligt to aspekter, der normalt har betydelig effekt på biblioteksbrug: Uddannelsesniveau og afstand til nærmeste bibliotek.

Rapporten viser, at uddannelsesniveau har mindre betydning for den digitale biblioteksbrug end for den fysiske. De digitale bibliotekstilbud kan på den måde være en betydningsfuld faktor i forhold til at nå nye biblioteksbrugere.

Undersøgelsen viser også, at jo længere væk man bor fra det fysiske bibliotek, jo hyppigere bruger man det digitale bibliotek i sammenligning med brugere, som bor tæt på deres fysiske bibliotek.

- Det giver nogle meget interessante perspektiver i forhold til at være folkebibliotek for flere, siger leder af tænketanken Lotte Hviid Dhyrbye.

Bruges af 46 pct.
Borgerne bruger de digitale bibliotekstilbud mere og mere. I dag bruger 46 pct. af befolkningen de digitale tilbud, og hver fjerde borger har gjort det digitale tilbud til en fast del af deres biblioteksvaner.

Der er imidlertid ikke tale om et enten-eller. Meget få er kun digitale biblioteksbrugere, tværtimod fremmer brug af det fysiske bibliotek brugen af det digitale og vice versa.

37 pct. af borgerne mener, at der skal satses på udvikling af de digitale bibliotekstilbud frem for de fysiske bibliotekstilbud. Men samtidig mener 90 pct. af borgerne, at det fysiske bibliotek skal bestå, uanset i hvor høj grad folk går over til digital biblioteksbrug. Det gælder også blandt de unge.

De tre mest benyttede digitale tilbud er bibliotek.dk med 64 pct., eReolen med 53 pct. og Filmstriben med 44 pct. 

Langt de fleste angiver, at deres primære formål med at bruge det digitale bibliotek er underholdning og oplevelser. For nogle få undergrupper er viden og læring dog også en del af grunden til, at de besøger det digitale bibliotek.

 

Læs hele rapporten her.

ak