Egedal vil stille bæredygtighedskrav ved salg af kommunale ejendomme
Egedal Kommune vil stille bæredygtighedskrav til fremtidige købere af kommunal ejendom.
Foto: Büro Jantzen

Egedal vil stille bæredygtighedskrav ved salg af kommunale ejendomme

Egedal Kommunes ejendomme skal fremover sælges med klausul om at blive DGNB-guld certificerede, samt have grønne tage og p-pladser til delebiler. Kravene forventes at sænke fremtidige salgspriser.

EGEDAL: Hvis man fremover ønsker at vinde et udbud om at erhverve sig nogle af Egedal Kommunes ejendomme, skal man tænke bæredygtighed ind i sit tilbud.

Kommunens Plan- og Byudviklingsudvalg og Økonomiudvalg har således besluttet, at der fremover ved salg af kommunens ejendomme til både beboelse og erhverv skal stilles bæredygtighedskrav til salget om: DGNB guldcertificering, grønne tage og delebiler med tildelingskriteriet: ”økonomisk mest fordelagtigt tilbud”, oplyser kommunen.

Håbet med de ny krav for kommunen er, at nå de største miljømæssige fordele for den mindste reduktion i kommunens salgsindtægter. Kravene kommer dog til at koste for kommunen, samlet forventer kommunen således en reduktion kommende salgspriser på mellem 10-21 pct.

- DGNB-guld certifikatet er en stærk markering af vores indsats for at gøre kommunen mere bæredygtig. Vi får mulighed for at give grunde og bygninger i Egedal et bæredygtigt aftryk og får sikkerhed for, at der tages hensyn til både miljø, økonomi, sociale forhold, teknik og proces, når der bygges i kommunen. Den lavere salgspris, vi må forvente at få i første omgang, ser jeg som en god investering på længere sigt, for både miljø, økonomi, og mennesker, siger borgmester Vicky Holst Rasmussen (S).

De valgte bæredygtighedskrav vil som udgangspunkt blive pålagt ved ethvert salg, men der vil dog tages stilling til den enkelte salgssag for ikke at stille uhensigtsmæssige krav om eksempelvis delebiler i tyndt befolkede områder. Der kan dog også blive tilføjet andre bæredygtighedkrav til en konkrete salgssag, oplyser kommunen.

Beslutningen om bæredygtighedskravene i Egedal skal ses som en forlængelse af "Handleplan 2021-2025 - fra strategi til handling for Egedal kommunes Ejendomsstrategi”, der stiller større krav til bæredygtighed, som kommunen vedtog sidste år.

amp