DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

ESCO-projekter i gang på Region Sjællands sygehuse

Siemens renoverer, stiller garanti for energibesparelsen og kompenserer regionen for den manglende besparelse, hvis den ikke kommer i hus
3. OKT 2017 10.09

SJÆLLAND: Region Sjælland har indgået en kontrakt med Siemens om at få gennemgået Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge med henblik på at finde energibesparelser.

En forundersøgelse skal lede til et såkaldt ESCO projekt, hvor det er den årlige energibesparelse, der finansierer renoveringen. Siemens stiller garanti for energibesparelsen, og skulle det mod forventning ikke være tilfældet, kompenserer Siemens Region Sjælland for den manglende besparelse.

Jens Peter Nielsen, Chefkonsulent i KU Byg fra Region Sjælland har store forventninger til resultaterne af forundersøgelsen.

 - Der er jo ingen, der synes, det er hensigtsmæssigt at bruge mere energi end nødvendigt. Region Sjælland ser, ud over selve energibesparelsen, ESCO som en god mulighed for at opnå et generelt bygningsløft på regionens sygehuse til glæde for patienterne og de ansatte. ESCO gør det muligt for regionen at foretage en række store investeringer i bygningsforbedringer og energirenovering over en kort årrække, uden at det påvirker det årlige anlægsloft.  

Netop hospitaler har erfaringsmæssigt vist sig at have et stort potentiale for energibesparelser, fordi de er i drift døgnet rundt og har meget energikrævende udstyr.
Forundersøgelsen forventes afsluttet ultimo 2017 / primo 2018, hvorefter der tages beslutning om det videre forløb.  

Af gennemførte store danske ESCO-projekter skal ud over Hvidovre Hospital fremhæves kommunerne i Favrskov, Greve, Næstved, Hvidovre  og Guldborgssund, Regionshospitalet i Viborg, Syddansk Universitet, Roskilde UniversitetsCenter og FrederiksbergCentret.