DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Et endeligt sjællandsk ja til decentralt diabetescenter

Regionsrådet i Region Sjælland har nu godkendt etableringen af diabetescenter finansieret af Novo Nordisk Fonden
21. AUG 2018 12.49

SJÆLLAND: Mandag godkendte Regionsråd Sjælland etableringen af Steno Diabetes Center Sjælland og dermed samarbejdet med Novo Nordisk, som vil give en tiårig bevilling til styrkelse af regionens diabetesindsats. Kun Enhedslisten undlod at stemme.

Således er der udarbejdet og godkendt et udkast til en drejebog for Steno Diabetes Center Sjælland. Regionen kommer til at stå for driftsansvaret, og den formelle opstartsdato for centeret - og dermed bevilligen - er den 1. januar 2019.

Steno har pt. samarbejde med de fire andre regioner, som har godkendt drejebøger for deres Steno-centre. Sjælland den eneste region med en decentraliseret diabetesindsats, og det sjællandske Steno Diabetes Center bliver heller ikke, som man kender det fra andre regioner, hvor den specialiserede behandling og forskning foregår i et samlet center.

Adskiller sig fra de resterende regioner
Region Sjælland ønsker således at fastholde den decentraliserede struktur, og aftalen mellem Novo Nordisk og Region Sjælland skal derfor udmøntes i fire nye klinikker, der kan behandle 10.000 patienter.

Centret bliver bygget op i en decentral struktur med en regional enhed, hvor centerdirektør og stab placeret på Holbæk Sygehus og fire diabetesklinikker i de eksisterende endokrinologiske afsnit på i Køge, Slagelse, Nykøbing F. og Holbæk.

Der kommer også til at være en videns- og behandlingsklinik i Psykiatrien i Slagelse til patienter med både psykisk sygdom og diabetes og behandlingsaktiviteter på børneafdelingerne for diabetes samt videns- og forskningsaktiviteter på alle sygehusenhederne.

Det bliver til gengæld billigere at lave en oprustning af de eksisterende tilbud i Region Sjælland i modsætning til etablering og nybyggeri af et samlet center, som er tilfældet i de andre regioner, men indholdsmæssigt bliver det det samme, fortæller Jannik Hilsted fra Novo Nordisk til TV2 Øst:

- De får samme muligheder for at lave forskning og klinisk behandling som på de andre centre i de øvrige regioner. Det er billigere at lave oprustning, men det betyder ikke nødvendigvis, at der skal føres flere penge til andre områder, siger han.

Der vil årligt blive udarbejdet en rapport, som forelægges henholdsvis Regionsrådet og Novo Nordisk Fonden med fokus på strategi, fremdrift og resultater, og Novo Nordisk Fondens bestyrelse skal behandle sagen den 4. september 2019.

eo

Se drejebogen her.