DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forlig i miljøsag om metodefejl i 2016-2017

KORT NYT29. MAR 2019 6.18

ALS Danmark A/S har erkendt metodefejl i analyser af kvælstof og en utilstrækkelig metode til at analysere niveauet af fosfor. Efter forhandlinger har Miljøstyrelsen og ALS Danmark A/S indgået forlig. Parterne er enige om, at ALS Danmark A/S betaler 4.660.000 kr. til Miljøstyrelsen til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav mellem parterne i sagen, oplyser styrelsen.

Sagen drejer sig om analyser af prøver, som ALS Danmark A/S har foretaget for Miljøstyrelsen i perioden 1. januar 2016 – 27. marts 2017 vedrørende miljømålinger for kvælstof i ferskvand samt for fosfor i fersk og marint vand i perioden 1. januar 2016 – 30. april 2017.

Miljøstyrelsen har fortsat samarbejdet med ALS Danmark A/S og har tillid til samarbejdet med ALS Danmark A/S, som konstruktivt har bidraget til genopretning af de pågældende data.

ka