DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
De intelligente affaldsspande komprimerer affaldet og sender besked til driftsmedarbejderne, når de skal tømmes.

Intelligente affaldsspande har fjernet ni ud af ti tømninger

Henover vinteren har Kolding Kommune testet nye affaldsspande i midtbyen, og resultatet er positivt.
11. APR 2019 11.08

KOLDING: Som et forsøg udskiftede By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding sidste efterår 31 af de eksisterende affaldsspande på udvalgte placeringer i midtbyen med 13 intelligente skraldespande med sensorer og komprimator. Testen sluttede den 31. januar og resultaterne peger i en positiv retning, lyder det nu fra kommunen.

Først og fremmest har de ansatte reduceret antallet af tømninger med 90 pct. I testperioden på fire måneder har det betydet et sparet ressourceforbrug på 112 timer. Den sparede arbejdstid er i stedet blevet brugt på at samle affald i byens gader. Formand for Teknik- og Klimaudvalget Jakob Ville (V) glæder sig over de positive takter:  

- Der er ingen tvivl om, at intelligente løsninger, hvor vi udnytter ny teknologi, er vejen frem. Det viser testforsøget med al mulig tydelighed. Jeg håber derfor, at vi i næste års budget kan finde penge til i første omgang at indkøbe test-affaldsspandene. Selvom det er en investering på en halv mio. kr., viser forsøget, at der en kort tilbagebetalingsperiode på cirka fire år i form af sparede ressourcer, siger Jakob Ville.

Affaldskapaciteten blev i testperioden udvidet fra knap 3.200 liter til over 7.000 liter. Det skyldes ikke kun, at affaldsspandene er væsentligt større end de eksisterende, men i høj grad også, at de nye skraldespande komprimerer affaldet. Dels indeholder de intelligente affaldsspande sensorer, der sender besked til driftsmedarbejderne, når de skal tømmes.  

ka

Fakta:

De intelligente affaldsspande har reduceret antallet af tømninger fra 3.720 gange til 366 gange på de 120 testdage.  

Omregnet giver det årligt en besparelse i arbejdet med at tømme affaldsspandene i testforsøget på cirka 375 timer. Det svarer til cirka 130.000 kr. og tilsammen giver det en tilbagebetaling på investeringen på under fire år.  

Data gør det muligt at se, hvilke affaldsspande der bliver mest benyttet, og dermed bliver det muligt at placere dem, hvor det giver mest værdi. I testforsøget var det affaldsspandene på Banegårdspladsen, der blev flittigst benyttet.  

Driftsmedarbejderne har desuden observeret mindre affald i gadebilledet omkring de nye affaldsspande, da fugle og rotter ikke kan komme til affaldet. 

Kilde: Kolding Kommune