DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

It-nedbrud og back-up-kiks i KMD: Roskilde har mistet 82.532 filer

16.325 hovedsageligt ældre borgere er berørt. Breve er mistet, journaloplysninger bevaret
18. MAJ 2018 9.12

ROSKILDE: Store Bededag blev Roskilde Kommunes it-leverandør, KMD, ramt af et større driftsnedbrud, som gik ud over sundhedssystemet KMD Care. Roskilde Kommune har mistet stort antal breve, der er sendt til mange tusinde ældre borgere. Heldigvis er alle journaloplysninger bevaret og skaden dermed begrænset, oplyser kommunen..      

Store Bededag ramte et driftsnedbrud sundhedssystemet KMD Care - et system Roskilde Kommune bruger til borgere, der modtager hjemmepleje eller ydelser indenfor træning og sundhed. Nedbruddet skete i KMD's driftscenter, og fejlen har resulteret i, at Roskilde Kommune har mistet breve, som er udvekslet med tusindvis af borgere.

Mange kommuner bruger sundhedssystemet KMD Care, men pga. en fejl hos KMD findes der ingen back-up af de 82.532 filer fra 2012-2018, der er gået tabt i Roskilde Kommune. Det drejer sig ikke om borgernes journaloplysninger, men om alle de vedhæftede filer, der er til borgerens sag. Det er fx breve med tilbud om forebyggende hjemmebesøg, bevillinger, ansøgninger og afgørelser. 

- Selv om det lyder meget voldsomt med et nedbrud, der berører 82.532 dokumenter, får det ingen konsekvenser for den hjælp, Roskilde Kommune leverer til borgerne her og nu. Alle, der får hjælp nu, vil fortsat få den hjælp, de skal have, for hovedindholdet i borgernes journaler er intakt. Det er alene breve, som er blevet slettet, forklarer direktør for Social, Job og Sundhed Christian Harsløf, og påpeger, at KMD-fejlen i praksis betyder to ting for de berørte borgere: 

- For de første vil der være borgere, som ikke kan få udleveret de breve, vi har haft opbevaret, fordi de nu er blevet slettet. Det kan være relevant fx i forbindelse med en aktindsigt, forklarer Christian Harsløf og fortsætter:

- For det andet vil der være borgere, der bliver bedt om at levere de samme oplysninger til kommunen flere gange. Hvis en borger fx skal have revurderet, den hjælp han eller hun modtager, kan der være oplysninger, vi tidligere har bedt om og fået, som vi kommer til at bede om igen, fordi de nu er blevet slettet.

Direktør: Knæk på tillid
KMD har siden Store Bededag arbejdet på at gendanne de tabte filer, men det er kun lykkedes at genskabe indholdet af filerne fra 2015 samt en gruppe filer fra 3. april og frem til hændelsen. Om hændelsesforløbet siger Christian Harsløf:  

- Vi er rystede og står helt uforstående overfor, hvordan det kan ske. I en tid, hvor datasikkerhed står så højt på dagsordnen, er det meget bekymrende, at et stort firma som KMD ikke har styr på deres processer. Vi er dybt afhængige af, at den IT-leverandør, vi har, kan sikre vores data, og KMD skal arbejde hårdt på at genoprette tilliden, for den har lidt et alvorligt knæk, udtaler Christian Harsløf.  

KMD påtager sig det fulde ansvar og har i en skriftlig redegørelse til kommunen beklaget dybt. Roskilde Kommune har i samarbejde med KMD haft en uvildig part til at vurdere muligheden for at genskabe flere af de tabte filer. Det er desværre ikke lykkes at genskabe alle filer. KMD har nu rettet fejlen, således at serveren nu tager backup.  

Roskilde Kommune har tidligere på ugen afsendt breve til de berørte borgere, enten via E-boks eller PostNord, ligesom kommunen har underrettet de relevante myndigheder.

Christoffer Hellmann fra KMD oplyser, at KMD i alt har 35 kunder på KMD Care. Seks kunder har været involveret i nedbruddet – men det er kun Roskilde Kommune, der har oplevet et tab af data. De andre fem kunder fik genetableret data via back-up.

 

 
82.532 filer om Roskildeborgere fra 18. april 2012-27. april 2018 i KMD Care er påvirket af nedbruddet. KMD kan identificere filernes titel, dato og CPR-nummer, men er kun lykkedes med at genskabe indholdet af filerne fra 2015 samt en gruppe filer fra 3. april frem til hændelsen.

Det vedrører i alt 16.325 borgere fra 2012-2018. Hovedparten af de mange borgere har dog afsluttet sin kontakt med kommunen, fordi behovet var tidsbegrænset. Det kunne fx dreje sig om forebyggende hjemmebesøg og genoptræningsplaner.

I praksis berører nedbruddet 10.179 borgere, som har en åben/aktiv sag i Roskilde Kommune. Der er udsendt orienterende breve (via e-boks og PostNord) til de 3021 borgere, hvor kommunen har mistet dokumentation, der ikke findes andre steder.

Hovedparten af brevene indeholder information om forebyggende hjemmebesøg og genoptræningsplaner, dvs. borgere der i en tidsbegrænset periode får hjælp af kommunen.