DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: VCØB

Kapitalindsprøjtning sikrer Videncenter for Cirkulær Økonomi

Byggebranchen, producenter, arkitekter, kommuner, store og små bygherrer m.fl. vil fortsat have et sted at gå hen, når de har spørgsmål til, hvordan de kan gøre byggeriet mere grønt.

Byggebranchen fylder i Danmarks klima- og miljøaftryk. Omkring ti pct. af landets samlede CO2-udledning kommer fra produktion af byggematerialer - og samtidig udgør byggeaffald næsten 40 pct. af alt affald i Danmark.

Det er baggrunden for, at Grundejernes Investeringsfond og Realdania har besluttet at finansiere Danmarks nationale Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet – VCØB – de næste tre år fra 2020 til og med 2022. Desuden bidrager Miljøstyrelsen med finansiering. Det oplyser VCØB i en pressemeddelelse.

- Der er behov for både at reducere CO2-udledningen og ressourcetrækket fra byggeriet og opnå en væsentlig bedre ressourceudnyttelse af udtjente byggematerialer. Her er det en absolut nødvendighed, at byggebranchen i bred forstand inkl. bygherrer, rådgivere, arkitekter, håndværkere, producenter m.fl. bliver mere fortolig med cirkulær økonomi. Byggebranchen står overfor et væsentligt paradigmeskifte, og cirkulær økonomi er endnu på et meget tidligt stadie i branchen. Det er denne forandringsproces, VCØB skal understøtte og fremme, siger leder af VCØB Anke Oberender.

Visionen for VCØB, der geografisk er placeret i Høje-Taastrup, er at bidrage til, at Danmark inden for fem-ti år opnår et smidigt og fleksibelt marked for cirkulær økonomi i byggeriet. 

VCØB vil vejlede, understøtte og inddrage hele byggeriets værdikæde for at medvirke til at identificere problemstillinger og barrierer for cirkulær økonomi i byggeriet. Dialog og videndeling er to væsentlige indsatser, og VCØB inviterer til et tæt samarbejde med aktører i byggebranchen for at udvikle konkrete og praksisnære løsninger, der fremmer cirkulær økonomi, der kan sprede sig til hele branchen.

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet – VCØB – bygger videre på det tidligere Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB). VHGB blev etableret i 2016 som en reaktion på et ønske i branchen om at styrke indsatsen for at formidle lovgivning på området til praksis. Pr. 1. januar 2019 skiftede VHGB navn til VCØB som følge af behovet for at fremme cirkulær økonomi i byggebranchen.
 
Fakta om VCØB

  • Alle kan henvende sig til Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet - VCØB - på tlf. 72 20 29 30 eller www.VCOB.dk, og få mere viden om cirkulær økonomi. VCØB vejleder om cirkulær økonomi i byggeriet, miljøfarlige stoffer ved ombygning, renovering og nedrivning og om mulighederne for genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.
  • VCØB er et uafhængigt og selvstændigt center, der blev etableret i foråret 2016 og er nu finansieret af Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Miljøstyrelsen. VCØB ligger på Teknologisk Institut.
  • VCØB's styregruppe omfatter Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, DI Byg, Grundejernes Investeringsfond, Miljøstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt KL.

MG