DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

København måtte ikke overtage inventar fra krakket institution

En selvejende daginstitution har den fulde ejendomsret til sin kapital, ejendom og inventar, med mindre andet fremgår af driftsoverenskomsten med kommunen.

KØBENHAVN: Medmindre parterne har aftalt andet i driftsoverenskomsten, så har en selvejende daginstitution den fulde ejendomsret til sin kapital, ejendom og inventar. Det er konklusionen af en landsretsdom i Østre Landsret i en sag mellem Blågårds Sogns Børneinstitution og Københavns Kommune, oplyser Spifo, Selvejende og Private Institutioners Forening.

Stridspunktet var, om kommunen var berettiget til at 'beordre' institutionen til vederlagsfrit at overdrage sit inventar til andre daginstitutioner i kommunen, da den selvejende institution gik konkurs i 2016.

Værdien af inventaret var sat til mellem 50.000 og 250.000 kr., som altså kunne styrke økonomien i konkursboet. Københavns Kommune er af landsretten blevet dømt til at betale 100.000 kr. for inventaret og 80.000 kr. i sagsomkostninger til institutionen.

Selvejende og Private Institutioners Forening peger på, at det konkrete indhold i den enkelte selvejende daginstitutions driftsoverenskomst kan stille sagen anderledes. I de fleste driftsoverenskomster indgået eller ændret siden 2004 står der nemlig, at 'Ved institutionens ophør tilfalder alt løsøre/inventar, der er finansieret over kommunens budget, Kommunalbestyrelsen'.

Imidlertid fandtes en sådan bestemmelse ikke i driftsoverenskomsten mellem Blågårds Sogns Børneinstitution og Københavns Kommune, der var fra 1978.

ka