DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Kommunaldirektør ville tilbageholde oplysninger om forurening

Forureningen af stranden nær et planlagt ferieresort på Nordals skulle ikke deles med offentligheden, viser aktindsigt.

SØNDERBORG: Sønderborgs kommunaldirektør gik ifølge flere eksperter over grænsen for, hvad en embedsmand kan tillade sig, ved at forsøge at hemmeligholde væsentlige oplysninger fra offentligheden, skriver JydskeVestkysten. Det konkluderer avisen på baggrund af et referat fra et møde om Himmark Strand, der er et forurenet område på Nordals.

dknyt har ligesom JydskeVestkysten fået aktindsigt i mødereferatet fra oktober sidste år, hvor repræsentanter for Sønderborg Kommune, Region Syddanmark og Danfoss mødtes om sagen, som i efteråret fik en helt ny dimension, da en voldsom forurening blev dokumenteret.

50 år gammel forurening
Region Syddanmark fik for nylig resultaterne af de udestående forureningsundersøgelser på Himmark Strand, og de dokumenterede en massiv olieforurening - i omegnen af 300 ton.

Forureningen stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand, hvor Danfoss i perioden 1950-1967 med myndighedernes tilladelse deponerede affald fra virksomhedens produktion. Affaldet bestod blandt andet af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler. 

For en måneds tid siden viste stikprøver, at der i vandet ud for stranden blev fundet store mængder af det kræftfremkaldende stof vinylklorid. I en enkelt vandprøve udtaget i vandet under havbunden blev der fundet et indhold på 60.000 mikrogram vinylklorid/liter - et niveau, der i Region Syddanmark kun matches af forureningen i Kærgård Klitplantage efter produktionen på det daværende Grindstedværket.

Fundet for en måned siden betød, at restriktionerne for ophold på stranden blev udvidet, og der blev indført et egentligt badeforbud. Det frarådes også at fiske ud for stranden.

De resterende prøver bekræfter, at der er klorerede opløsningsmidler i vandprøver både på den nordlige og sydlige del af arealet samt i vandet under havbunden. I alt er mængden af klorerede opløsningsmidler estimeret til at udgøre cirka fire ton.

Kommunaldirektør: Intet referat til avisen
Ved mødet i oktober sidste år var situationen endnu ikke så alvorlig, men det stod klart, at der skulle nye undersøgelser til for at afdække forureningens omfang. Men udsigten til en langvarig proces med undersøgelser af en muligvis alvorlig forurening huede ikke kommunens repræsentanter, for der var store summer på spil i etableringen af Nordals Resort, og kommunen havde bevilget 100 mio. kr. til udbygning af p-plads, veje med videre.

Som det fremgår af det nu udleverede mødereferat afviste kommunaldirektør Tim Hansen, at avisen kunne få detaljer og referat af mødet:

'Fastslår at JV ikke skal have udleveret referatet – det er et internt notat. Skal slet ikke udleveres før vi har en række løsninger på problemet. Skal hellere ikke oplyses konkrete navne på mødedeltagere, men kun oplysninger om at der har været deltagelse af personer fra henholdsvis Danfoss, Kommunen, Regionen og politikere.'

Ekspert: Usagligt hensyn
JydskeVestkysten har forelagt tre forvaltningseksperter referatet, og de erklærer samstemmende, at kommunaldirektøren ikke har holdt sig indenfor reglerne.

- Det er et usagligt hensyn, at dokumentet ikke skal udleveres, før der er fundet løsninger. Ideen med offentlighedsloven er, at offentligheden kan tjekke myndighederne efter. Den skal ikke tage hensyn til, om kommunaldirektøren synes, det ser smart ud. Det er bemærkelsesværdigt, at kommunaldirektøren kommer med den udtalelse, og det er bemærkelsesværdigt, at det kommer med i referatet, siger Sten Schaumburg-Müller, professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet til avisen.

Tim Hansen afviser overfor JydskeVestkysten at have handlet i strid med lovgivningen.

- Regionen siger på mødet, at den har en aftale med en JV-journalist en time efter mødet, og det er derfor, jeg reagerer, som jeg gør. Vi kan ikke udlevere noget som helst en time efter et møde, hvor vi dels ikke ved, hvad vi skal sige til borgerne, og dels skal hjem og orientere byråd og bestyrelser, siger han til avisen.