DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Kommune må til lommerne: Ingen ordblindehjælp på jobcenter

En kommune skal betale 20.000 kr. i erstatning til en ledig borger, fordi der ikke var et ordblindeprogram installeret på jobcentrets computere.

En jobsøgende borger har i Ligebehandlingsnævnet fået medhold i en klage over et jobcenter, der ikke havde et ordblindeprogram installeret på de tilgængelige computere.

Den mangel koster nu den pågældende kommune en erstatning på 20.000 kr., da nævnet vurderede, at borgerens ordblindhed udgjorde et handicap omfattet af forskelsbehandlingsloven.

Når folk med læsevanskeligheder ikke har adgang til relevant it-udstyr til brug for jobsøgning, bliver de ringere stillet end andre borgere, der søger job, er nævnets baggrund for afgørelsen.

Klageren havde til dokumentation for sin ordblindhed fremvist resultatet af en læse- og retskrivningsundersøgelse gennemført på en dag- og aftenskole. Af testen fremgår, at klageren har specifikke ordblindevanskeligheder og en læsehastighed væsentlig under normen.

Borgeren havde på jobcentret fået en generel henvisning om at søge hjælp på biblioteket, forsvarede den pågældende kommune sig overfor Ligebehandlingsnævnet. Men på biblioteket var der ikke nogen nærmere aftale om at rådgive jobsøgende, så nævnet kunne ikke se bevisbyrden for at have opfyldt sin såkaldte tilpasningsforpligtelse opfyldt.

Læs afgørelsen.