DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Landsret giver millionbøder i fynsk kartelsag

Entreprenørvirksomhederne Jorton A/S og H. Skjøde Knudsen A/S blev frikendt i byretten, men Østre Landsret har omstødt dommen og idømt både virksomheder og enkeltpersoner store bøder.

Østre Landsret har afgjort, at entreprenørvirksomhederne Jorton A/S og H. Skjøde Knudsen A/S skal betale bøder på henholdsvis tre mio. kr. og to mio. kr. for at have overtrådt konkurrenceloven. Det oplyser Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen.

Virksomhederne har udvekslet priser og koordineret tilbud i forbindelse med flere entreprenøropgaver.

- Udveksling og tilpasning af priser mellem konkurrenter i forbindelse med tilbudsgivning skader konkurrencen. Koordineringen i den pågældende sag kan have betydet, at de offentlige bygherrer har betalt højere priser for og modtaget dårligere kvalitet på deres entrepriseopgaver, siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Bitten Thorgaard Sørensen.

Østre Landsret skriver blandt andet i dommen:

'Landsretten finder, at en fremgangsmåde, som den anførte, med en forudgående udveksling og tilpasning af tilbudspriser mellem to bydende, direkte eller indirekte har til formål at begrænse konkurrencen og objektivt bedømt rummer et betydeligt konkurrenceskadeligt potentiale'.

Også personlige bøder
Foruden bøderne til virksomhederne for overtrædelse af konkurrenceloven, er to ledende medarbejdere idømt personlige bøder på henholdsvis 75.000 kr. og 50.000 kr.

Virksomhederne har koordineret tilbud i forbindelse med tre entrepriser i perioden fra januar 2012 til august 2013. Entrepriserne vedrører offentlige byggeopgaver for Syddansk Universitet og Sanderumskolen i Odense.

Konkurrencemyndighederne foretog i foråret 2016 uanmeldte kontrolundersøgelser hos Jorton og H. Skjøde Knudsen. Efter de indledende undersøgelser anmeldte Konkurrencerådet i november samme år sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Østre Landsrets dom er en ændring af Retten i Odenses frifindelsesdom fra december 2018.

mg