DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

LE34 vinder Femern-udbud

I de kommende fire år skal landinspektørfirmaet arbejde med ekspropriation, jordfordeling og indgåelse af frivillige aftaler til byggeriet

LOLLAND: Landinspektørfirmaet LE34, der har været involveret i projektet siden begyndelsen i 2010, har netop skrevet under på at levere landinspektørydelser til verdens længste sænketunnel til biler og tog: Femern-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland til og med 2021, oplyser firmaet.

Den nye rammeaftale er blevet tildelt ud fra det overordnede vurderingskriterie 'bedste forhold mellem pris og kvalitet'.

LE34 har siden 2010 blandt andet bidraget til den juridiske og rettighedsmæssige afdækning af, hvilke arealer inde i landet og langs kystlinjen, som Femern A/S har behov for. For eksempel var LE34’s afdækning en væsentlig del af grundlaget for den anlægslov for Femern-forbindelsen, som Folketinget vedtog i 2015.

I de kommende fire år skal LE34 blandt andet levere bistand i forbindelse med ekspropriation, jordfordeling og indgåelse af frivillige aftaler til Femern-projektet. Desuden skal der gennemføres flere matrikulære sager og afsættes arealer og skel i marken. Endelig har LE34 udviklet et særligt GIS-værktøj til dette projekt, som fortsat skal ajourføres og opdateres.

I øjeblikket afventes endelig godkendelse fra de tyske myndigheder på anlægsarbejdet. Så snart den endelige godkendelse er på plads, går byggeriet af Danmarks største anlægsprojekt i gang.

 LE34 er med 23 kontorer og over 300 medarbejdere Danmarks største landinspektørfirma.