DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Lejre vil understøtte udviklingen af SMV'er med ny indkøbspolitik

Den midtsjællandske kommune har som et erklæret mål i sin nye indkøbspolitik at undersøge udviklingen af små og mellemstore virksomheder.
28. MAJ 2021 10.53

LEJRE: Hvert år køber Lejre Kommune ind for 819 mio. kr. hos mere end 4.300 leverandører. Nu har kommunen netop lanceret en ny indkøbspolitik, der skal danne rettesnor for, hvordan de mange millioner fremover skal bruges. 

Den nye indkøbspolitik har fem fokusområder: Dialog, partnerskaber og innovation, miljømæssig bæredygtighed, social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed, og endelig e-handel og digitalisering. De fem parametre skal sikre, at al indkøb bygger på en balanceret vurdering af formålet med indkøbet, indsigt i markedet gennem dialog med mulige leverandører og en afvejning af de miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn.

- Vi er fast besluttet på at leve op til de ord, der står i vores nye, ambitiøse Klimaplan 2020-2050. Og her er det selvfølgelig vigtigt, hvordan vi bruger de godt 800 mio. kr., vi hvert år køber ind for, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

Fokus på at handle med SMV'er

Et erklæret mål med den nye indkøbspolitik er at understøtte udviklingen af små og mellemstore virksomheder (SMV) både nationalt og i Lejre Kommune. Det vil kommunen gøre ved at benytte flere leverandører, når det er hensigtsmæssigt og stille krav, der er tilpasset aktørernes størrelse på det aktuelle marked. Desuden vil kravet om garantistillelse først gælde ved udbud over en mio. kr.

-   Små- og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv og i Lejre Kommune. Derfor er det afgørende, at vi bruger de muligheder, der er i lovgivningen for, at små og mellemstore virksomheder kan byde ind på opgaverne, siger Grethe Nørtoft Saabye, der er formand for Udvalget for Erhverv og Turisme i Lejre Kommune.

Kommunens fokus på de små og mellemstore virksomheder skaber tilfredshed i DI (Dansk Industri).

-  Det er en gennemarbejdet indkøbspolitik, og kommunen har gjort sig nogle gode overvejelser. Kommunernes indkøb bidrager til den grønne omstilling og skaber vækst i virksomhederne, forudsat at indkøbspolitikken samtidig indeholder nogle konkrete mål og en tidshorisont for indfrielsen. Derfor er indkøbspolitikken vigtig, siger Mikkel Friis-Holm, bestyrelsesmedlem DI Roskilde/Køge Bugt.

amp