DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix.

Mere digitalisering og kunstig intelligens skal give bedre velfærd

Regeringen har fremlagt digitaliseringsreform med 22 initiativer, der skal gavne borgere og virksomheder
23. OKT 2018 13.46

Regeringen vil sætte skub i digitaliseringen i den offentlige sektor, så Danmark også fremover kan være blandt de bedste lande i verden, når det kommer til digitalisering.

Regeringen har derfor fremlagt en digitaliseringsreform med 22 initiativer, der blandt andet skal give et samlet digitalt overblik over den enkelte borgers ydelser og igangværende sager med det offentlige. Reformen skal sikre større gennemsigtighed i statens, kommunernes og regionernes brug af persondata,  og den skal sikre en hurtigere udbredelse af eksempelvis kunstig intelligens.

- Vi fremlægger en digital servicereform, der blandt andet skal sikre, at borgerne oplever, at der på tværs af den offentlige sektor er sammenhæng i de digitale løsninger, og at vi bliver bedre og hurtigere til at bruge velfærdsteknologi og nye teknologier som for eksempel kunstig intelligens til at give danskerne endnu bedre velfærd, siger innovationsminister Sophie Løhde (V) i en kommentar. 

Ifølge økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) handler det også om borgernes tillid til det offentliges håndtering af data.

- Danmark skal ikke blot levere digital service i verdensklasse. Regeringen ønsker, at befolkningens tillid til det offentliges håndtering af data også er i verdensklasse. Teknologiske landvindinger giver nye muligheder. Men vi må ikke i vores iver efter digitalisering sætte borgernes tillid over styr. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med digitalisering sker inden for klare rammer og med respekt for borgernes retssikkerhed og privatliv, siger han.

Hvis regeringens ambitioner skal blive til noget, skal der indgås en såkaldt digitaliseringspagt med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. Her er det meningen, at alle parter forpligter sig til 'at samarbejde om den retning, som udstikkes med reformsporet', lyder det.

Ritzau

Læs eller download informationshæfte om digitaliseringsreformen.

 

De vigtigste initiativer

Reformen 'Digital service i verdensklasse' rummer 22 initiativer, hvoraf de mest centrale ifølge regeringen er:

  • Ny strategi for offentlige data skal medvirke til øget tillid. Og den skal samtidig sikre, at vi får mest mulig gavn af de mange offentlige data.
  • Regeringen vil oprette et Dataetisk Råd. Det skal blandt andet give anbefalinger om dataetiske spørgsmål og dilemmaer og bidrage til samfundsdebatten.
  • Under navnet 'Mit overblik' skal der etableres en samlet indgang til det offentlige på borger.dk, der blandt andet skal give borgerne overblik over egne sager, vigtige frister og de mest relevante data, som det offentlige har om dem.
  • Regeringen vil indgå en digitaliseringspagt med KL og Danske Regioner. Den forpligter parterne på de tre indsatsområder og skal sikre god digital service.
  • Sammenhængende digitale brugerrejser skal sikre, at borgere og virksomheder i 20 vigtige situationer med flere gøremål oplever en nemmere og mere sammenhængende digital service.
  • En ny kørekort-app skal gøre det nemmere for borgerne at legitimere sig i Danmark. På sigt skal andre id-beviser gøres digitale.
  • Der etableres en ny investeringsfond. Den skal sætte skub i afprøvningen og brugen af nye teknologier. Eksempelvis kunstig intelligens og digitale velfærdsløsninger. Fonden vil - sammen med allerede igangsatte initiativer - få en samlet investeringsvolumen på i alt 410 mio. kr. frem til 2022.
  • National strategi for kunstig intelligens skal gøre Danmark til et af de førende lande. Og samtidig skal den opstille klare etiske principper for brugen af kunstig intelligens i Danmark.

Kilde: Finansministeriet.