DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

NCC vinder stor rammeaftale hos HOFOR

KORT NYT11. JUN 2018 12.14

NCC skal levere anlægsarbejder til nye fjernvarmeledninger og konvertere det gamle dampnet i København til vandbaseret fjernvarme og renovere eksisterende ledninger. Kontrakterne forventes at levere beskæftigelse til 150-180 personer, og tidsrammen er på et år med option på tre år mere

Kontrakterne består af tre selvstændige rammeaftaler, der indeholder blandt andet arbejder i forbindelse med etablering af nye fjernvarme- og køleledninger, renovering af eksisterende ledninger og akutte reparationer.

Derudover skal det gamle dampnet i København konverteres til et vandbaseret fjernvarmenet, der kræver både grave- og rørarbejde samt retablering. Arbejdet vil især foregå byens gader og veje, men der skal også udføres arbejde i kældre, baggårde og haver.

ka