DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Foto: Google Map

Om et år er der endelig fuld kystsikring på Anholt

Efter mange års tilløb starter arbejdet til august

NORDDJURS: Efter års benarbejde for at få opgraderet kystsikringen af Anholt rykker bestræbelserne nu fra den økonomiske over i den fysiske verden. Norddjurs Kommune har underskrevet kontrakt med entreprenørvirksomheden Zøllner, som går i gang med opgaven til august.

Anlægsopgaven falder i tre dele:

  • Et kystsikringsanlæg bestående af tre bølgebrydere, en mindre høfde på stranden samt skråningsbeskyttelse og sandvold langs vejen.
  • En permanent rørledning fra havnens sejlløb til den beskyttede kyststrækning. Rørledningen skal løbende sandfodre kystsikringsanlægget.
  • Retablering af Nordstrandvej efter færdiggørelse af kystsikringsanlægget.

Det hele ventes færdig omkring denne tid næste år med asfaltbelægning af Nordstrandvej som noget af det sidste.

Zøllner fik opgaven i konkurrence med fem andre bydere. Den samlede anlægsudgift er på cirka 16 mio. kr., der er tilvejebragt ad flere omgange fra især staten, men også et crowdfundingprojekt har bidraget med en mio. kr.

mk