DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix.

Ombudsmanden: Hallo Folketing, der er gået ni år og vi er ikke i mål

Siden 2009 har patienter skullet kunne se, hvem der slår op i deres patientjournal, men de har stadig ikke fuld adgang. Ombudsmanden opgiver efter to år at forske mere i sagen
23. APR 2018 14.41

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen har i snart to år forsøgt at få afklaret, hvornår en bestemmelse der kom ind i sundhedsloven i 2007 vil få effekt i det virkelige liv, så patienter kan få adgang til at se, hvem der har slået op i deres patientjournal. Men det har ikke været muligt, og nu opgiver han. I stedet har han nu valgt at orientere folketinget, 'således at man er bekendt med sagen og eventuelt i politisk sammenhæng kan tage den op over for sundheds- og ældreministeren'.

Den bestemmelse, som i 2007 blev indsat i sundhedsloven, var en bemyndigelse til at sundhedsministeren kunne fastsætte de nærmere regler for patienters adgang til at se, hvem der har slået op i deres journal. I tillægsbetænkningen til lovforslaget fremgår det, at reglerne skal fastsættes, når det er teknisk muligt uden uforholdsmæssige omkostninger, og at det ville blive tilstræbt at ske senest den 1. januar 2009. 

I november 2014 spurgte Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg ministeren om, hvorfor det endnu ikke var sket. Ministeren svarede, at han ville se på sagen. 

I 2016 blev Ombudsmanden opmærksom på problemet i forbindelse med en konkret sag og spurgte derfor Sundhedsministeriet om, hvornår det forventede at patienterne ville få den tiltænkte log-adgang, og hvorfor de ikke havde fået den for længst.

Nu, knap to år senere, har har patienter fået adgang til visse log-data via fx Sundhedsplatformen, som dog kun er indført i to af de fem regioner, og der er derfor stadig ikke den samlede adgang for patienter til deres elektroniske patientjournal, som er forudsat i sundhedsloven. Da det desuden er uklart, hvornår det vil ske, opgiver Ombudsmanden af forfølge sagen yderligere og overlader det til Folketinget selv at følge op på spørgsmålet.

- Der er tale om en teknisk og økonomisk meget kompliceret problemstilling, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, der ikke ser sig i stand til at afgøre, om Sundhedsministeriet i den forløbne tid burde have gjort mere for at gøre ordningen til virkelighed.

- Men der er i alle tilfælde tale om en væsentlig patientrettighed, som nu, mere end ni år senere end tilstræbt, stadig ikke er realiseret, begrunder han sin henvendelse til Folketinget. 

mk