DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regeringen vil sikre 'fair konkurrence' mellem offentlige og private aktører

Regeringen vil stramme lovgivningen og oprette en ny klagemyndighed, så den offentlige sektor holder sig til at løse kerneopgaverne i stedet for at gå private virksomheder i bedene
7. SEP 2017 8.12

Det skal være slut med unfair konkurrence mellem offentlige aktører og private virksomheder. Derfor præsenterer regeringen et udspil, som skal begrænse de erhvervsaktiviteter, som stat, kommuner og regioner i dag udfører. Det skriver Økonomi- og indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Fremover skal statslige institutioner således ikke udføre rådgivning eller kursusaktiviteter i konkurrence med private, kommuner skal ikke sælge viden om it-systemer i konkurrence med private it-rådgivningsvirksomheder eller lade bibliotekerne udlåne bageudstyr - for blot at nævne et par eksempler på områder, hvor private virksomheder er udsat for unfair konkurrence fra det offentlige.

- Private virksomheder skal have de bedst mulige vilkår for vækst, og det har de ikke, når stat, regioner og kommuner med skattekroner i ryggen udkonkurrerer dem, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA).

Det offentlige kan ikke gå konkurs
Forud for udspillet har regeringen bl.a. holdt et dialogmøde med flere erhvervsorganisationer, KL og Danske Regioner, som har bidraget med konkrete eksempler på, hvor der i dag ikke er fair og lige konkurrence mellem det offentlige og private virksomheder.

Erhvervslivet har peget på, at det kan skabe unfair konkurrence, når offentlige institutioner bevæger sig langt ud over deres kerneopgaver og udfører opgaver, som private virksomheder også udfører.

Det kan bl.a. skyldes, at det offentlige – i modsætning til private virksomheder – har den fordel, at de ikke kan gå konkurs, ligesom de ikke altid er underlagt indtjeningskrav. Derfor er der ifølge regeringen en risiko for, at offentlige institutioner prissætter erhvervsaktiviteter for billigt, hvilket i værste tilfælde kan betyde, at private virksomheder bliver udkonkurreret af det offentlige på grund af ulige vilkår.

- Den offentlige sektor skal bruge kræfterne på at løse velfærdopgaver, der giver værdi og kvalitet for borgerne, inden for eksempelvis dagtilbuds-, skole- og ældreområdet. Kommuner og andre offentlige myndigheder skal ikke udføre opgaver, der hører hjemme i den private sektor, lyder det fra innovationsminister Sophie Løhde (V).

Udspillet om fair og lige konkurrence indeholder tre overordnede temaer med en række initiativer, som skal sikre en mere fair og lige konkurrence:

1. Klarere regler og begrænsning af offentlige erhvervsaktiviteter: Kommunalfuldmagtsreglerne om erhvervsaktivitet skal lovfæstes og strammes. Desuden vil regeringen begrænse den adgang til offentlig erhvervsaktivitet, der i dag følger med anden lovgivning, f.eks. finansloven og biblioteksloven.

2. Fair prissætning og lige vilkår: Regeringen vil med afsæt i anbefalinger fra OECD sikre, at priser fra offentlige aktører ikke er konkurrenceforvridende.

3. Bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne om offentlig erhvervsaktivitet: Regeringen vil etablere en ny klagemyndighed, der på baggrund af klager kan tage stilling til, om erhvervsaktiviteter i stat, regioner og kommuner er lovlige, og om prissætningen er rigtig.


Se det fulde udspil her.