DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Region Midt skriver kontrakt med driftsfirma om regionslager

Midtjylland erstatter seks hospitalslagre med ét samlet lager og konkurrenceudsætter opgaven som den første
31. MAJ 2018 11.20

MIDTJYLLAND: Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at oprette et såkaldt regionslager, som skal erstatte seks nuværende hospitalslagre. Samtidig bliver det også et lager for sociale tilbud, præhospitalet, praksissektoren og administrationen.

Regionen har derfor skrevet kontrakt med DKI Logistics A/S, et offentlig-privat partnerskab, der udover at drive lageret, også skal bidrage til udvikling, forbedring og fornyelse af vareforsyningen, oplyser regionen.

Ifølge regionsrådsformand Anders Kühnau (S) er  Midtjylland den første region, der konkurrenceudsætter opgaven med at etablere og drive regionslager og distribuere varer til regionens forskellige matrikler.

Regionslageret kommer til at ligge ved Horsens og begynder at levere varer til det første hospital senest den 1. september 2019. Regionslageret skal levere til hele regionen senest den 1. maj 2020.

Stordriftsfordelene ved at drive fælles lager frem for flere mindre lagre er beregnet til 5 mio. kr. årligt, men hertil kommer at regionen fremover kan opnå bedre priser på indkøb af varer, fordi regionens mange vareleverandører går fra hyppige og små leverancer til mange leveringsadresser i regionen til færre og store leverancer til kun én adresse i regionen, nemlig regionslageret.

Det sparer vareleverandørerne for transport og forbedrer deres planlægning. Vurderingen er derfor, at der vil kunne opnås ekstra rabatter til en værdi af 30 mio. kr. årligt for regionen.

Gevinsten ved et fælles regionslager er vurderet til omkring 35 mio. kr. årligt, der indgår som en del af de samlede besparelser på 300 mio. kr., som Region Midtjylland skal finde på indkøbsområdet i perioden fra 2016 til 2020.

sl