DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Silkeborg vil erstatte klausuler med partnerskabsaftale

Uddannelsesklausuler, der skulle tvinge kommunale leverandører til at tage lærlinge, har kun været taget i brug fire gange i løbet af 2015 og 2016

SILKEBORG: Uddannelsesklausuler har ikke virket efter hensigten i Silkeborg Kommune. Og nu vil kommunen i stedet komme praktikpladsmanglen til livs med en partnerskabsaftale, oplyser TV2 Østjylland.

Uddannelsesklausulen blev vedtaget af byrådet og efterfølgende skrevet ind i kommunens officielle indkøbs- og udbudspolitik tilbage i 2010. Dengang var der store forventninger til klausulens effektivitet, men forventningerne har ikke givet sig udslag i væsentlige resultater.

- Uddannelsesklausulerne har kun været taget i brug fire gange i løbet af 2015 og 2016, fortæller arbejdsmarkedsudvalgets formand Morten Høgh (LA).

I princippet gav uddannelsesklausulen kommunen mulighed for at forpligte leverandører til at tage lærlinge ind, mens de løste opgaver for kommunen. Det skulle komme praktikpladsmanglen til livs, eller i hvert fald reducere den kraftigt. Men det skete ikke.

- Det var blandt andet et problem, at klausulerne først trådte i kraft ved projekter over 10 mio. kr. De blev i højere grad til noget, der blot blev skrevet ind som en standarddel i kontrakten, end et egentligt reelt ønske fra parterne, fortæller Morten Høgh videre.

Nu har Arbejdsmarkedsudvalget så, i samarbejde med Dansk Byggeri, kastet sin kærlighed på partnerskabsaftaler.

Fleksibilitet og tillid
Med en partnerskabsaftale vælger kommune, uddannelsesinstitutioner, Dansk Byggeris medlemsorganisationer og eventuelt andre interesseorganisationer, at give hinanden håndslag på at samarbejde om unges uddannelse og beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen.

- Uddannelsesklausulen er ligesom en supertanker, som man prøver at navigere i et smalt farvand. Der er meget mere fleksibilitet at hente i en partnerskabsaftale, som er baseret på tillid og bunder i en fælles interesse for at hjælpe. Der er ikke kun økonomiske interesser på spil, siger Lars Nielsen, som er formand for Dansk Byggeris afdeling i Silkeborg.

- Vi har allerede de tætte kontakter til det lokale netværk af bygge- og anlægsvirksomheder. Og så kan vi lettere sætte os sammen med skolerne og de faglige organisationer og finde nogle løsninger. Det er en fælles interesse, at få uddannet flere hænder, og det kan denne typer aftaler bidrage til, i langt højere grad end den stive klausul-ordning, siger Lars Nielsen.

I Dansk Byggeris første partnerskabskommune, Herlev, steg antallet af unge der fik en erhvervsuddannelse, fra 2014 til 2015, fra 15 til 20,5 pct.

Mere end en tredjedel af landets kommuner har allerede erstattet uddannelsesklausuler med partnerskabsaftaler.

ka