DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Slagelse afprøver brandalarmer hjemme hos udsatte borgere

Et pilotprojekt skal øge brandsikkerheden hos udsatte borgere med anlæg, der automatisk alarmerer brandvæsnet, hvis der opstår brand
4. OKT 2018 15.19

SLAGELSE: Røgalarmer i hjemmet redder liv. Men for nogle ældre samt borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan det være vanskeligt at reagere og søge ud, hvis røgalarmen lyder. Det er baggrunden for et pilotprojekt i Slagelse mellem private og offentlige aktører, der skal undersøge, om installation af automatiske brandalarmeringsanlæg kan hjælpe udsatte borgere.  

Kort fortalt installeres et anlæg, der automatisk alarmerer brandvæsnet, hvis der opstår en brand.

Det er især ældre og personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er udsatte for at omkomme i brand. Slagelse Kommune har derfor foreslået borgere i målgruppen at deltage i projektet. På den baggrund er projektets seks anlæg nu sat op hos borgere, der har takket ja. 

- Statistikken indikerer, at en væsentlig del af dem, der omkommer ved brand, har begrænset bevægelighed på grund af alder eller sygdom. Derfor giver det mening at undersøge, om installation af automatiske brandalarmeringsanlæg kan være en løsning for den gruppe, siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen, Mads Dalgaard. 

Henrik Bendix Vibits, beredskabsinspektør hos Slagelse Brand og Redning, ser frem til at evaluere på effekten af pilotprojektet. 

- Vi vil i det næste halvandet år løbende evaluere projektet og blandt andet have fokus på, hvordan det tekniske fungerer, og på oplevelsen af tryghed hos borgeren, plejepersonalet og brandvæsenet, siger Henrik Bendix Vibits.
 

Pilotprojektet er et public-private partnership mellem Beredskabsstyrelsen, TrygFonden Slagelse Brand og Redning, Slagelse Kommune, Siemens og TDC Alarmnet.

Pilotprojektet er et led i opfølgningen på National Strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer og udbygger indsatsen ’Brandsikker Bolig’, hvor kerneelementet er brandforebyggende hjemmebesøg hos samfundets sårbare.

Denne indsats blev relanceret af Beredskabsstyrelsen og TrygFonden i samarbejde med KL og Danske Beredskaber i maj 2018.