DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Foto: Tobias Nørgaard Petersen, Ritzau Foto.

Togudbud skaber splid på tværs af kommunegrænser

Et næsten samlet Folketing er blevet enige om at genudbyde togtrafikken i Midt- og Vestjylland. Det får nu flere til at skændes på tværs af kommunegrænserne

Hvor skal toget stoppe? Og hvem skal køre det? Det er blevet den varme kartoffel i kommunerne i Midtjylland. En aftale fra Folketinget om at genudbyde togtrafikken i Midt- og Vestjylland betyder nemlig, at Ringkøbing-Skjern kan miste sine intercitytog, og at Favrskov kan miste halvtimedriften, fordi Viborg vil have hurtigere tog.

De strækninger, som bliver udbudt er blandt andet:

  • Aarhus–Langå–Struer
  • Aarhus–Skanderborg–Herning
  • Herning–Skjern
  • Skjern–Esbjerg
  • Struer–Herning-Vejle

Samtidigt får Region Midtjylland mulighed for at overtage trafikkøberansvaret for strækningen. Det glæder regionsrådsformand Bent Hansen (S), som i et brev til transportminister Ole Birk Olesen (LA) skriver:

'Med Lemvigbanen (red. også kendt som VLTJ) som operatør og samdrift mellem togstrækningerne Holstebro-Skjern og Vemb-Lemvig-Thyborøn ser Region Midtjylland en mulighed for at forbedre togbetjeningen i Vestjylland. Regionen antager, at dette også har været den politiske bevæggrund for aftale om en evt. regional overtagelse.'

Og det er det, der har fået borgmester Iver Enevoldsen (V) til at sende bekymrede breve.

Men lad os starte med Viborg og Favrskov, der heller ikke er helt uden frygt for genudbuddet.

Færre stop frygtes
Viborg kæmper, på sin side, om kortere rejsetid mellem Viborg og Aarhus på strækningen Aarhus-Langå-Struer.

I dag tager det fem kvarter at køre de 70 kilometer, der er imellem byerne. Men Venstre i nabokommunen Favrskov frygter, at den plan vil betyde færre stop på de lokale stationer her, skriver TV Midt-Vest.

- Vi er faktisk lidt fortørnede over det, siger Flemming Nørgaard, der er V-politiker og i byrådsmedlem i Favrskov – og pendler. Han frygter, at når Favrskovs passagerer skal fra Ulstrup, Hadsten, Hinnerup - og også Langå, der ligger uden for kommunegrænsen - så vil de få længere rejsetid og færre tog.

Overdramatisering
Forklaringen er at toget får færre stop på netop disse stationer, hvis rejsetiden mellem Viborg og Aarhus skal gøres kortere. Men i Viborg afvises bekymringerne, og formanden for teknik- og miljøudvalget Johannes F. Vesterby (V) kalder partikollegaen fra Favrskovs udtalelser for en overdramatisering.

For selv om togforbindelsen mellem de to byer ikke er for god i dag, og Viborg gerne ser den optimeret, så vil der ikke blive pillet ved de nuværende antal togstop, lover udvalgsformanden. Viborg Kommune undersøger blandt andet muligheden for hurtigtog, der kan bringe køretiden ned på en time.

Men det løfte er ikke nok for Flemming Nørgaard og Venstre i Favrskov, som nu vil tage sagen op for at sikre, at der stadig kører tog hver halve time fra kommunens stationsbyer.

- Vi er helt afhængige af halvtimes drift, hvis vi skal vækste i kommunen generelt, siger Flemming Nørgaard.

Fra én til to timer?
Og også i Ringkøbing Skjern er det altså med en vis bæven, man har modtaget dokumenterne med genudbudet af togdriften - som man kan læse her. Og her er det især strækningen Holstebro-Skjern, der er i fokus.

I et brev til regionen skriver borgmester Iver Enevoldsen:

'Det kan samlet set få store, negative konsekvenser for muligheden for pendling, bosætning og tiltrækning af arbejdskraft til de mange store eksportvirksomheder, der findes i området.'

Han ser tre store risici ved, at Lemvigbanen skal overtage strækningen.

For det første er Skjern et trafikalt knudepunkt - som man da også kan se af listen over strækninger, der skal igennem et genudbud oppe i de øverste afsnit af denne artikel. I dag har passagererne mulighed for at vælge gennemkørende tog, der fortsætter videre mod de to destinationer, men den mulighed vil formentlig forsvinde, hvis VLTJ overtager kørselen, mener Iver Enevoldsen.

Den anden udfordring, borgmesteren ser i udbuddet er, at af forligsteksten fremgår det, at VLTJ kan overtage driften fra 2020, hvis Region Midtjylland ønsker det, men der fremgår ikke noget af teksten om trafikomfanget på strækningen. Derfor ser Iver Enevoldsen også en fare for, at betjeningen forringes fra de nuværende én-times drift til to timers drift og at passagerer fremover må skifte i Vemb, når de kører mellem Skjern og Holstebro.

I det hele taget frygter kommunen, at tog fra VLTJ vil give usammenhængende køreplaner og billetsystemer, hvis der skal introduceres en ny operatør på banen.

Lemvig er positive
Også i Lemvig har man skrevet til regionen om VTLJs mulighed for at overtage driften på strækningen mellem Holstebro og Skjern. Her er tonen dog anderledes positiv hos kommunaldirektør Lars Keld Hansen end hos borgmesteren i Ringkøbing Skjern.

'Lemvig Kommune er positiv overfor, at Regionen overtager ansvaret for
togdriften på strækningen Holstebro-Skjern med Midtjyske Jernbaner som operatør. Det er en forudsætning, at alle økonomiske forhold og risici er afklaret. Lemvig Kommune ser flere synergiger ved en mulig overtagelse og samdrift,' skriver han i brevet til regionen.

I et andet brev anbefaler Iver Enevoldsen dog også, at man tænker over samdrift. Derudover opfordrer han til, at der fortsat køres direkte tog mellem Ringkøbing og Holstebro, og at strækningen Ringkøbing-Skjern overtages ikke af Region Midtjylland og VLTJ.

Nok forlænget svarfrist
Regionen skal inden udgangen af august meddele, om den ønsker at overtage driften.

Administrationen vurderer dog ikke, at fristen kan overholdes, da der fortsat er en række emner, der skal afklares. Blandt andet regner Midttrafik stadig på, om det kan lade sig gøre at drive banen for de 29 mio. kr. om året, som staten tilbyder.

Det svarer til, hvad det koster at drive strækningen i dag, men det er uklart, hvad pengene præcist må bruges til. Derfor er administrationen i dialog med ministeriet, Midttrafik og Midtjyske Jernbaner om at få afdækket konsekvenserne ved en overtagelse.

Bag genudbuddet af togtrafikken i Midt- og Vestjylland står samtlige partier i Folketinget undtagen Enhedslisten.

 

Midtjyske Jernbaner, der ejer Lemvigbanen, VLTJ, ejes af Midttrafik, Lemvig Kommune, Holstebro Kommune samt en del små private aktionærer. Midttrafik har aktiemajoriteten i selskabet.

Lemvigbanen transporterer passagerer og gods mellem Vemb, Lemvig og Thyborøn og kaldes derfor også VLTJ (Vemb-Lemvig-Thyborøn-Jernbane). Det skal dog også nævnes, at visse onde tunger i jernbanekredse mener, VLTJ burde stå for Væmmelig Lang Trist Jernbane.