DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Uenighed om vejstribeudbud afgøres endeligt i Højesteret

KORT NYT21. DEC 2018 10.27

Højesteret kommer til at afgøre, om de to markedsledende vejafstribningsfirmaer i Danmark brød loven eller ej ved at gå sammen om at byde på en opgave i stedet for at konkurere om den. De to firmaer tabte sagen i Konkurrencerådet i 2015 og i Konkurrenceankenævnet i 2016, men vandt den for nogle måneder siden i Sø- og Handelsretten.

Højesteret har nu besluttet, at sagen 'rejser et principielt spørgsmål om forståelsen af' relevante paragraffer, og at 'sagens udfald må antages at kunne få væsentlig samfundsmæssig betydning'. Det er Konkurrencerådet, der har ønsket at anke Sø- og Handelsrettens dom, og de to firmaer, Eurostar og GVCO (tidligere LKF Vejmarkering) har tilsluttet sig, at sagen efterprøves i Højesteret.

Sagen skriver sig tilbage til et udbud i 2014. De to vejafstribningsfirmaer gik sammen om at byde på en kørebaneafmærkningsopgave gennem Dansk Vejmarkerings Konsortium, som fik opgaven fordi dets bud var det billigste. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mente imidlertid at konkurrerende bud fra begge firmaer kunne havde gjort den samlede opgave endnu billigere, og  gik derfor til Konkurrencerådet. Efter Konkurrenceankenævnet og Sø- og Handelsretten bliver det nu Højesteret, der får det endelige ord.

mk