DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

For besværligt at samarbejde om ældremad fremover

Ministeriel kæp i hjulet: Norddjurs og Randers kommuner stopper nødtvunget samarbejde om madlevering ved udgangen af 2020.

RANDERS / NORDDJURS: Norddjurs og Randers kommuner har siden februar 2018 igennem Madservice Kronjylland samarbejdet om at producere mad til pensionister i begge kommuner. Fra 2021 bliver der kun leveret til ældre i Randers, oplyser Norddjurs Kommune.

Samarbejdet har ellers været godt og til borgernes tilfredshed, viser en brugerundersøgelse fra november 2018. Samtidig er samarbejdet i 2018 af både Klagenævnet for udbud og Ankestyrelsen erklæret lovligt og inden for rammerne af såvel udbudslov som kommunalfuldmagt.

Alligevel må samarbejdet stoppe med udgangen af 2020, da Social- og Indenrigsministeriet har afgjort, at der ikke er lovhjemmel til det tværkommunale samarbejde. Ministeriets afgørelse kom i november 2019 og var en overraskelse for de to kommuner.

Ministeriet har i sin afgørelse henvist til, at samarbejdet kan lovliggøres på forskellige måder, herunder at kommunerne etablerer et fælleskommunalt selskab – et såkaldt § 60-selskab.

De to kommuner har derfor i samarbejde undersøgt den mulighed. Forvaltningen i Randers har vurderet, at det vil gøre samarbejdet betydeligt mere komplekst og bureaukratisk. Samtidig vil samarbejdet med andre kommunale enheder blive mere besværligt. Det har også indgået i forvaltningens vurdering, at et § 60-selskab ville medføre, at alle medarbejderne på Madservice Kronjylland skulle virksomhedsoverdrages.

Kæp i hjulet
- Vi tager ministeriets afgørelse til efterretning. Vi er selvfølgelig overraskede over, at afgørelsen går i den modsatte retning af to andre instanser. Det er rigtig ærgerligt. Madservice Kronjylland vil efter årsskiftet fortsætte med at levere mad til borgere i Randers Kommune, siger formand for Omsorgsudvalget i Randers, Fatma Cetinkaya (S).

I sin afgørelse anerkender ministeriet, at der på den ene side er hensyn, der kan tale for et kommunalt samarbejde, men er på den anden side nået frem til, at der i den aktuelle sag ikke foreligger en interesse af en sådan karakter og styrke, at samarbejdet via Madservice Kronjylland kan anses for at ligge inden for kommunalfuldmagten.

Formand for voksen- og plejeudvalget i Norddjurs Lars Møller (S) er dybt forundret over, at ministeriet med sin afgørelse går ind og underkender begge instanser, der tidligere har sagt god for samarbejdsaftalen. Han understreger, at afgørelsen er med til at slå udviklingen af moderne kommunale samarbejder voldsomt tilbage.

Der har været stor opbakning til samarbejdet, og på alle måder har der været tale om en stor succes. Derfor ærgrer det også udvalgsformanden desto mere, at ministeren har sat en kæp i hjulet på en succes.

Det betyder, at voksen- og plejeudvalget og siden byrådet nu skal drøfte, hvordan maden til de ældre i Norddjurs Kommune i fremtiden skal produceres. Samarbejdet og den nuværende levering fra Madservice Kronjylland fortsætter, indtil der er fundet en anden løsning.

ka