DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fynske kommuner har godkendt et salg af gasnettet til staten

Det tidligere Naturgas Fyn, nu Nature Energy, sælges af ejerkommunerne til til staten
22. DEC 2017 12.57

De fynske kommuner har fredag godkendt at sælge det fynske gasnet til staten. Dermed tages et vigtigt skridt i mod en samling af de danske gasrør i et selskab.

Regeringen indgik i juni sammen med Socialdemokratiet, De Radikale og SF en aftale om at staten skulle købe gasnettet og samle ejerskabet i ét statsligt selskab. Gasdistributionsnettet er i dag ejet af tre selskaber – to kommunale selskaber (HMN GasNet og NGF Nature Energy Distribution) og et statsligt selskab. Det statslige selskab blev pr. 1. september 2016 overdraget til Energinet.dk og med dagens beslutning har de fynske kommuner besluttet at også det fynske gasnet skal sælges til Energinet.dk.

- Med kommunernes beslutning om at sælge gasinfrastrukturen til staten er der i dag taget et vigtigt skridt i retning af at høste et effektiviseringspotentiale på 100 mio. kr. i gassektoren. Den effektivisering forventer jeg vil komme de danske gasforbrugere til gode, siger Nature Energys bestyrelsesformand Jens Otto Dalhøj (LA) i en kommentar.

- Vi ser det ikke længere som en kommunal opgave at eje og drive et energiselskab, og er meget tilfredse med, at vi med dagens beslutning nu kan sikre, at ejerskabet til infrastrukturen stadig er på offentlige hænder og overlade ejerskabet til det statsejede selskab, Energinet.dk. Dermed kan vi fokusere på at udvikle den kernevelfærd, som er kommunernes fornemste opgave, siger Assens-borgmester Søren Steen Andersen (V) på vegne af de otte fynske ejerkommuner.

Salget blev gennemført efter en politisk beslutningsproces i de otte fynske kommuner. Den videre proces afventer statens godkendelse af salget.

 

mk