DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kun én kommune fra mangemillionsalg af biogasselskab på Fyn

Fem kommuner har sagt ja, og i aften kan Assens som den sjette sætte det kommunalt ejede biogasselskab Nature Energy til salg. Regeringsforslag gør, at kommunerne snart kan få 80 pct. af overskuddet ved salget mod 0 pct. tidligere

Den fynske virksomhed, Nature Energy (tidligere Naturgas Fyn), har siden 2012 udviklet fra at være fokuseret på handel og distribution af naturgas til i dag at være markedsledende i produktionen af grøn biogas. De seneste fem år har selskabet investeret mere end 990 mio. kr. i den grønne omstilling.

Hvis selskabet skal fortsætte sin grønne vækststrategi og fastholde sin position i markedet, skal der tilføres kapital, og derfor har de otte kommuner, der ejer Nature Energy, Odense, Middelfart, Nordfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Assens siden 2015 haft gang i en proces med at sælge selskabet. Det kulminerer i denne uge, hvor alle kommunerne har salget på en lukket dagsorden.

Indtil videre har fem af de otte kommuner ifølge borgmester i Svendborg og tidligere formand for naturgasselskabet, Lars Erik Hornemann (V), sagt ja til at gå videre med at sælge Nature Energy, og nu mangler kun tre byråd at stemme. Assens har sagen på dagsordenen i aften, mens Nordfyn og Kerteminde stemmer torsdag. 

Ifølge reglerne skal der kun seks ud af de otte kommuner til at sige sige ja, for at forslaget kan vedtages. Det handler om at udvikle Nature Energy og bevare en grøn førerposition:

- Vores strategi er etablere yderligere 10 biogasanlæg, som i alt vil kræve en investering på ca. 2.5 mia. kr. Hvis det skal lykkes, er der brug for at få tilført kapital. Om det skal ske via en kapitaltilførsel fra vores otte ejerkommuner eller via salg, er helt op til vores ejere, siger Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy. 

Et bredt flertal på Christiansborg har indgået en aftale om, at staten køber gasnettet og samler ejerskabet i ét statsligt selskab som et led i regeringens forsyningsstrategi, 'Forsyning for Fremtiden'.

Kritik for manglende åbenhed
Enkelte politikere i de otte kommuner, eksperter og medier har kritiseret processen omkring et eventuelt salg af Nature Energy for at være for lukket og ikke i trit med borgernes ønsker om gennemsigtighed og en åben proces.

- Det har været svært at se strategier og visioner i dette, og man burde have diskuteret i fuld offentlighed, om hvorvidt Nature Energy skulle sælges eller ej og under hvilke forudsætninger. Ja man burde have haft en mere åben debat, siger ekspert i offentlig forvaltning og investering, Kurt Klaudi Klausen, SDU.

Han er dog helt enig i, at de otte kommuner har gjort det rigtige ved at holde det konkrete købsforslag bag lukkede døre.

De otte fynske borgmestre har nemlig givet hinanden håndslag på at holde processen vedrørende salget af Nature Energy lukket, og i hele processen har man fået hjælp og rådgivning af eksperter, der blandt andet skal sikre, at kommunerne får den rigtige pris for energiselskabet og under de rette vilkår.

Det er ifølge TV2 Fyns oplysninger den britiske kapitalfond Pioneer Point Partners, der er interesseret i at købe biogas-delen af energiselskabet. Den materielle del, gasdistributionsnettet, ønsker statens Energinet at overtage. Lykkedes salget, vil de otte fynske ejerkommuner formentlig tjene samlet 335 mio. kr.

Klart ja i Svendborg
Svendborg-borgmester Lars Erik Hornemann har som tidligere formand for bestyrelsen i Nature Energy tæt kendskab til selskabet og hele processen, og i aftes sagde han og Svendborg Kommune klart ja med 22 ud af 23 stemmer til at sælge Nature Energy.

Til kritikken af den manglende åbenhed fra enkelte byrådsmedlemmer fra de otte byråd, afviser Lars Erik Hornemann klart, at der ikke har manglet åbenhed eller muligheder for indflydelse: 

- Man kritiserer kun det her, hvis man virkelig kun vil lede efter håret i suppen. Alle de mange byrådsmedlemmer i alle otte kommuner har haft rig mulighed for at at stille kritiske spørgsmål lige fra planlægning og nu til købstilbud, pointerer han.

Borgmesteren roser et godt samarbejde mellem de otte kommuner og ledelserne. 

- Det er kommunaldirektørerne, der er vores højre hånd i dette projekt, og samlet set har det alt sammen givet os gode og grundige scenarier og baggrund til et beslutningsgrundlag. Det handler jo om at sikre og konsolidere det forspring på biogas, som Nature Energy har nu, og det vurderer vi, at vi bedst gør ved at sælge det, siger Lars Erik Hornemann.

Han understreger, at der har været mange overvejelser undervejs, ja, og kommunerne har stillet sig selv det spørgsmål, om det er en kommunal kerneopgave at drive et biogasselskab? 

Fra 0 til 80 procent
- En anden og vigtig ting, er at man nu som kommune kan få 80 pct. af overskuddet fra salget. Det har vi ikke kunnet før, fordi vi er blevet modregnet krone for krone. Det er et nyt forslag fra regeringen, som skal til tredjebehandling efter nytår, og med dette er staten interesseret i at konsolidere sektoren ved at kommercialisere den, siger Lars Erik Hornemann.

- Det er jo et kraftigt incitament for kommunerne i dette projekt, pointerer han.

Eneste krav fra staten er, at et overskud ved salg af selskabet deponeres og frigives med en tiendedel årligt.

For Lars Erik Hornemann handler det om hvordan man som kommune forvalter aktiverne bedst på borgernes vegne.

- Derfor vil vi lade andre og professionelle komme til og lade dem skaffe kapital til videre udvikling. Til processen og kritikken af den, kan jeg kun sige, at alle har haft så mange muligheder for at blande sig, alle har kunnet komme med forslag til dagsordenen, komme med spørgsmål, sætte en stopklods i for at debattere yderligere. Og ja, det lader jo til, der er et markant flertal for at sælge.