DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommunale vejserviceaftaler er ulovlige - ikke kun i Lyngby-Taarbæk

Ankestyrelsen understreger, at heller ikke andre kommuner må drive privat virksomhed i vinterservicen, men alene sælge evt. overskudskapacitet
15. NOV 2018 6.12

LYNGBY-TAARBÆK: Ankestyrelsen har for et år siden afgjort, at Lyngby-Tarbæk Kommune her fra 1. november har skullet droppe alle sine eksisterende serviceaftaler, hvor kommunen mod betaling har ryddet sne og vedligeholdt rendesten på vegne af grundejerne. Men afgørelsen betyder, at alle andre kommuner også skal følge den, hvis de har tilsvarende aftaler.

Det var lokalavisen Det Grønne Område, der først var opmærksom på sagen, hvor ordningen er kendt ulovlig med henvisning til, at kommunen ikke må drive privat servicevirksomhed, men alene sælge en evt. overkudskapacitet på området.

Og mens man i Lyngby-Taarbæk har skelet til andre kommuner i området, der fortsætter med tilsvarende ordninger - Gladsaxe og Rudersdal - har bladet spurgt Ankestyrelsen, om der mon gælder andre regler i nabokommunerne, og 10. november fik bladet følgende svar fra Ankestyrelsen:

'Vores udtalelse gør rede for retstilstanden på området, og den gælder alle kommuner. Vi har også offentliggjort udtalelsen og forventer, at andre kommuner retter ind efter den.'

I Lyngby-Taarbæk har kommunen - frem til 1. november 2018 - tilbudt grundejere på private fællesveje serviceaftaler, hvor kommunen mod betaling på omkring 660 kr. årligt udførte vintervedligeholdelse på kørebanen samt renholdelse af rendesten og rendestensbrønde på vegne af grundejerne. Det er den aftale, som Ankestyrelsen har kendt ulovlig.

I Lyngby-Taarbæk gjaldt de nu ulovlige aftaler 2.970 ejendomme. KL har ikke ønsket at gå ind i sagen.