DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Minister vil sænke udgifterne til Kammeradvokaten

Beløbet falder, men innovationsminister Sophie Løhde (V) vil sænke statens udgifter til Kammeradvokaten yderligere.

DANMARK: For første gang i flere år faldt statens udgifter til Kammeradvokaten i 2018, hvis man ser bort fra advokatbistanden til EFI- og udbyttesagerne. Det glæder innovationsministeren, som imidlertid vil have udgifterne endnu længere ned og derfor blandt andet indfører et ’følg eller forklar princip’ ved køb af juridiske ydelser.

Sidste år købte staten juridisk bistand for 480 mio. kr. af Kammeradvokaten. Men hvis man fraregner Skatteministeriets forbrug af Kammeradvokaten i forbindelse med EFI- og udbyttesagerne, der beløber sig til 111 mio. kr., så faldt udgifterne i statens samlede forbrug med tre pct. fra 2017 til 2018.

Det vækker glæde i ministerkontoret hos Sophie Løhde (V), der som innovationsminister har arbejdet på at få sænket statens udgifter til Kammeradvokaten:

- Staten skal naturligvis bruge Kammeradvokatens særlige ekspertise, når der er behov for det. Men forbruget af Kammeradvokaten har i mine øjne været alt for stort i flere år, og det er uholdbart af flere årsager. For det første skylder vi borgerne løbende at forholde os kritisk til, om vi kan få mere juridisk bistand for de samme skattekroner ved at bruge andre advokater end Kammeradvokaten. Og for det andet skal der også gerne være en sund konkurrence på markedet, siger Sophie Løhde.

Sidste år  krævede skatteminister Karsten Lauritzen (V) ændringer i den aftale, staten har med Kammeradvokaten, og som giver advokatkontoret ret til at betjene andre kunder end staten. Karsten Lauritzen var utilfreds med, at Kammeradvokaten ikke kunne bistå ministeriet på grund af tidsmangel.

Statens udgifter til Kammeradvokaten 2009-2018:
2009: 241 mio. kr.
2010: 275 mio. kr.
2011: 285 mio. kr.
2012: 340 mio. kr.
2013: 347 mio. kr.
2014: 382 mio. kr.
2015: 356 mio. kr., ekskl. 49 mio. kr. til EFI-sagen
2016: 366 mio. kr., ekskl. 77 mio. kr. til EFI-sagen
2017: 382 mio. kr., ekskl. 88 mio. kr. til EFI-sagen
2018: 369 mio. kr., ekskl. 86 mio. kr. til EFI-sagen og 25 mio. kr. til udbyttesagen.

 Anm.: Det opgjorte forbrug er PL reguleret med 2018 som basisår.

MG