DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Odsherred og Norddjurs først med kommunale mobilmaster
Foto: Jacob Ehrbahn, Polfoto.

Odsherred og Norddjurs først med kommunale mobilmaster

Regeringen gav sidste år otte kommuner fuld låneadgang til at udbrede mobildækning og bredbånd. To af de kommuner er som de første i fuld gang med projekter om at opsætte mobilmaster

Nu bliver mobildækningen forbedret væsentligt i Odsherred. Byrådet har netop besluttet at finansiere opstilling af fire mobilmaster samt stille kommunal jord til rådighed og indgå lejeaftaler med private lodsejere.

- Det er vores håb og ønske med denne beslutning at give såvel private som erhvervsdrivende mulighed for langt bedre mobildækning end tilfældet er i dag, og når vi går ind som offentlig myndighed og baner vejen er det for at sætte skub i en udvikling, vi ønsker at fremme for at fastholde og tiltrække bosætning og erhvervsliv, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Kommunen finansierer opsætningen af de fire mobilmaster gennem de statslige lånepuljer, som skal sikre bedre mobil- og bredbåndsdækning og har fået lov til at udnytte lånerammen indtil udgangen af 2018, såfremt kommunen i indeværende år får underskrevet forhåndskontrakt med TDC, som har tilbudt at forestå opsætning af masterne, der bliver 42-48 meter høje gittermaster. Det er forventningen, at masterne opføres i 2017 og 2018, hvis de nødvendige godkendelser foreligger.

- Vi håber på at kunne finde løsninger for placeringen, som myndighederne kan godkende og borgerne, herunder også naboerne, vil kunne leve med. Det vil være nødvendigt at komme i højden med disse master, hvis vi skal forbedre mobildækningen i området, tilføjer borgmesteren.

Den samlede udgift for opstilling af masterne er beregnet til 2,5 mio. kr. To master opsættes på private lodsejeres jord, og der skal derfor indgås lejeaftaler med disse, mens de to andre master opstilles på kommunal jord. De årlige driftsudgifter udgør 10.000 kr. pr. mast.

Løft til Norddjurs
Norddjurs Kommune er i øjeblikket dialog med teleoperatørerne omkring opsætning af to nye mobilmaster i 2017. Den ene skal etableres og finansieres af kommunen selv. Derudover er der også positive tilkendegivelser fra teleoperatørerne om yderligere master i 2017. Kommunen er også i dialog med flere forsyningsselskaber og udbydere af bredbånd for at kortlægge, hvor der allerede er højhastighedsbredbånd i kommunen, og hvor der er planer om at udbygge dækningen.

Borgmester Jan Petersen (S) glæder sig over de mange tiltag, som skal forbedre de digitale muligheder:

- Vi ønsker at give dette område et løft, for en god digital infrastruktur og stabil, veludbygget mobildækning er helt afgørende i et moderne samfund, uanset om man er virksomhed, borger eller gæst i Norddjurs Kommune. De seneste år har vi styrket vores erhvervsservice markant, så vi kan tilbyde både vores etablerede virksomheder og kommende iværksættere de allerbedste betingelser. Det skal dette projekt være med til at sikre, siger han.

Borgerne har indberettet til kommunen, hvor der er mobilhuller, og sammen med teleoperatørernes dækningskort er der så udpeget 12 områder, hvor der kan være behov for, at der etableres mobilmaster. Projektgruppen har efterfølgende været i dialog med teleoperatørerne om, hvor de har planer om at etablere master i Norddjurs Kommune.

Godt samarbejde
Jakob Willer er direktør i TeleIndustien - en brancheforening, der arbejder for at forbedre rammevilkårene for de danske teleselskaber. Han er positiv over for, at de første kommuner nu handler og gør noget ved teleinfrastrukturen selv.

- Odsherred og Norddjurs er de første kommuner, der rejser egne master og laver en passiv infrastruktur. Mig bekendt er det de eneste steder, mens der er drøftelser i andre kommuner, og flere kommuner har desuden barslet med mobilmaster, siger han.

Denne mulighed er vigtig for områder, hvor der ikke er dækning, og hvor de kommercielle operatører ikke har planer om at sætte noget op.

- Jeg var i dialog med Odsherreds borgmester om mulighederne, og konklusionen blev, ’at måske skal kommunen være med til det’. Og det er de så nu, siger Jakob Willer.

Det er TeleIndustiens rejsehold, der har drøftet og udviklet det med kommunerne, og de har udviklet en model med Odsherred med passiv infrastruktur, altså hvor kommunerne står for masterne, mens teleselskaberne for den aktive del – sende- og radioudstyret.

- Det vigtige er, at alle operatører får lige adgang til masterne. Det koster op til en halv mio. kr. pr operatør pr sendemast. Vi går op i at nedsætte driftsomkostningerne for operatørerne, og det er en fin løsning med dette fællesskab i Odsherred, hvor markedet ikke kan løse det. Det er givet noget, vi kommer til at se mere til, og det her er de første løsninger, vi ser, understreger Jakob Willer.

Fakta
Regeringen gav i 2015 otte kommuner mulighed for at låne 70 mio. kr. til at få bedre mobildækning og hurtigere internet i lokalområdet. Sådan er lånepuljen fordelt: Odsherred 3,00 mio. kr, Faxe 4,45 mio. kr., Sorø 1,20 mio. kr., Kerteminde 3,80 mio. kr. , Holstebro 2,00 mio. kr., Norddjurs 9,00 mio. kr., Ringkøbing-Skjern 42,00 mio. kr., Skive 4,00 mio. kr.

Fakta
Kommuner kan udrulle kommunalt ejet passiv infrastruktur som en erhvervsudviklingsaktivitet efter lov om erhvervsfremme og regional udvikling.